Show simple item record

dc.contributor.advisorStåle Navrud
dc.contributor.advisorElin Kubberød bi-veileder 
dc.contributor.authorØstvedt, Iselin Idunn
dc.date.accessioned2024-05-15T16:27:24Z
dc.date.available2024-05-15T16:27:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.nmbu:wiseflow:6839531:54591825
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3130597
dc.description.abstractMatsvinn er et komplekst problem som strekker seg gjennom hele verdikjeden fra produksjon til forbruker. I 2017 inngikk myndighetene bransjeavtalen om reduksjon av matavfall med både NorgesGruppen og en rekke andre matvareaktører om å halvere matsvinnet innen 2030. NorgesGruppen har satt et enda høyere mål om å redusere med 55 prosent innen 2025. For å nå dette målet er det et stort behov for konkrete tiltak og innovative løsninger. Hensikten med denne studien er å bidra til empirisk forskning innen innovasjon i bioøkonomien. En kombinasjon av aksjonsforskning og Design Thinking er brukt for å utforske innovative løsninger for redusert matsvinn i dagligvarebutikkene. NorgesGruppen er brukt som case for å teste ut metoden. Ved bruk av Design Thinking metoden ble det generert flere idéer i samarbeid med aktører i verdikjeden. Idéene som blir anbefalt å teste er oppskrift i butikk, frukt i brus-skapene, heng opp bananen, kommunikasjon direkte mot kunde, redusere bredde-sortimentet, kunder kan bestille varer i butikk og omfordeling i grossistleddet. Den idéen som scoret best, var allerede under utvikling i NorgesGruppen og idéen som scoret nest best ble derfor utviklet i prototypeformat, og testet i butikk. Idéen var «oppskrift i butikk», og viser matoppskrifter med ingredienser som holder på å gå ut på dato. Oppskriftene skal påvirke forbrukeren til å kjøpe ingrediensene til retten som blir vist på skjermen. Testen i butikk viste at den største utfordringen med prototypen var at den ikke klarte å fange kundenes oppmerksomhet. Dette førte til en liten realisert effekt i form av redusert matsvinn. Dette understreker viktigheten av å teste ut idéene i en tidlig fase. Studien viser kompleksiteten knyttet til å løse matsvinnproblematikken, og framhever samtidig behovet for å utvikle og teste nye innovative løsninger. Videre demonstreres det at Design Thinking og aksjonsforskning egner seg ved håndtering av komplekse problemer. Idéene bør testes bredt og i flere omganger, hvor disse kan tilpasses og videreutvikles.
dc.description.abstractFood waste is a complex problem that spans the entire value chain from production to consumer. In 2017, the Norwegian government signed an industry agreement with NorgesGruppen and several other food actors to reduce food waste by 50 percent by 2030. NorgesGruppen has set an even higher goal of reducing it by 55 percent by 2025. Concrete actions and innovative solutions are needed to achieve this goal. The purpose of this study is to contribute to empirical research on innovation in bioeconomy. A combination of action research and Design Thinking was used to explore innovative solutions for reducing food waste in grocery stores. NorgesGruppen was used as a case to test the method. Using the DT method, several ideas were generated in collaboration with representatives from the value chain. The ideas that emerged were recipe displays in stores, fruit in beverage refrigerators, hanging bananas, direct communication with customers, banana posters, reducing the range of products, allowing customers to order items in-store, and redistribution in the wholesale market. The idea that scored the highest was already under development in NorgesGruppen, so the idea that scored second best was developed into a prototype and tested in stores. The idea was "recipes in-store," which shows recipes using ingredients that are close to their expiration date. The recipes are intended to encourage customers to buy the ingredients for the dish displayed on the screen. The in-store test revealed that the biggest challenge with the prototype was that it failed to capture customers' attention, resulting in a limited reduction in food waste. This highlights the importance of testing ideas early on. The study demonstrates the complexity of solving the food waste problem and highlights the need to develop and test new innovative solutions. The study demonstrated that the DT method and action research are suitable to handle complex problems. The ideas should be tested broadly and in multiple rounds, where they can be adapted and further developed.
dc.languagenob
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences
dc.titleInnovative løsninger på matsvinn et aksjonsstudie av NorgesGruppen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record