Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAspholm, Marina Elisabeth
dc.contributor.advisorWasteson, Yngvild
dc.contributor.authorGjøby, Idun
dc.date.accessioned2023-12-04T13:03:33Z
dc.date.available2023-12-04T13:03:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3105833
dc.description.abstractI de senere årene har markedet for probiotiske preparater opplevd betydelig vekst, parallelt med den økende interessen rundt probiotika. Probiotika representerer et komplekst og lovende område innen medisinsk forskning. Den tilgjengelige forskningen tyder på at probiotika har mange positive helseeffekter både til bruk ved forebyggende behandling og som behandling av ulike tilstander og sykdommer. Forskningen viser spesielt positive effekter assosiert ved forebygging og behandling av: akutt gastroenteritt, antibiotika-assosiert diaré, neonatal sepsis, nekrotiserende enterocolitt, irritable bowel syndrome og spedbarnskolikk. Det er også viktig å merke seg at probiotika i enkelte, men sjeldne tilfeller, kan forårsake alvorlig sykdom hos immunsvake og alvorlig syke individer. Imidlertid er det viktig å erkjenne kompleksiteten i tarmfloraens dynamikk og hvordan den påvirkes av blant annet individuelle faktorer som helsestatus, genetikk og kosthold. Denne variasjonen gjør det utfordrende å generalisere probiotikas effekter til hver enkelt person. Videre forskning er nødvendig for å avdekke hvilke spesifikke kombinasjoner og doseringer som er mest effektive for å forebygge og behandle enkelte sykdommer.en_US
dc.description.abstractIn recent years, the market for probiotic supplements has experienced significant growth, in parallel with the increasing popularity of probiotics. Probiotics represent a complex and promising field in medical research. Available research suggests that probiotics have many positive health effects, both in preventive treatment and in the treatment of various conditions and disease. Research particularly indicates positive effects associated with prevention and treatment of acute gastroenteritis, antibiotic-associated diarrhea, neonatal sepsis, necrotizing enterocolitis, irritable bowel syndrome and infantile colic. It is important to note that some rare cases, probiotics can cause severe illness in immunocompromised and severely ill individuals. However, recognizing the complexity of the dynamics of the gut flora and how it is influenced by factors such as individual health status, genetics and diet is crucial. This variation makes it challenging to generalize the effects of probiotics to each individual. Further research is needed to uncover specific combinations and dosages that are most effective in preventing and treating certain diseases.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Science, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectProbiotikaen_US
dc.titlePositive og negative effekter av probiotika hos menneskeren_US
dc.title.alternativePositive and negative effects of probiotics in humansen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber42en_US
dc.description.localcodeVETen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal