Show simple item record

dc.contributor.advisorKielland, Camilla
dc.contributor.advisorConor, Barry
dc.contributor.authorAvdem, Håkon Haugstad
dc.contributor.authorSørensen, Ingvild Følling
dc.date.accessioned2023-06-05T11:38:47Z
dc.date.available2023-06-05T11:38:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069929
dc.description.abstractI denne fordypningsoppgaven har vi sett på prevalens av møkkete bakbein og jur hos norske melkekyr i løsdriftsbesetninger, og om dette kan assosieres med prevalens av subklinisk mastitt hos norske melkekyr i løsdriftsbesetninger. Vi har videre undersøkt om det er forskjell på renhet og celletall i besetninger med ulike melkesystem, og med ulike besetningsstørrelser. Studieutvalget bestod av 157 norske melkebesetninger med over 25 årskyr hver; 17 med melkestall, 140 med AMS. Dataene er hentet fra besetningsbesøk utført i forbindelse med den norske studien Kutrivsel, hvor det ble utført dyrevelferdsmålinger i norske løsdriftsfjøs med melkekyr, basert på Welfare Quality®-protokollen. Vi fant stor variasjon i prevalens av møkkete bakbein og jur hos kyr i norske melkebesetninger, men de fleste besetninger har større prevalens av kyr med møkkete bakbein enn møkkete jur. Vi fant positiv assosiasjon mellom prevalens av møkkete bakbein og prevalens av møkkete jur. Videre fant vi svak assosiasjon mellom prevalens av møkkete jur og prevalens av subklinisk mastitt. Melkestall-besetninger tenderte til å ha høyere prevalens av møkkete jur enn AMS-besetninger. Melkesystem og økende besetningsstørrelse var ikke assosierte med prevalens av subklinisk mastitt. Videre forskning trengs for å bekrefte assosiasjonen mellom møkkete jur og subklinisk mastitt i norske melkebesetninger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectsubklinisk mastitten_US
dc.subjectsomatisk celletallen_US
dc.subjectmelkekyren_US
dc.subjectAMSen_US
dc.subjectmelkestallen_US
dc.titleEn undersøkelse av utvalgte faktorer som kan være assosierte med subklinisk mastitt i norske melkekubesetningeren_US
dc.title.alternativeA study of selected factors that may be associated with subclinical mastitis in Norwegian dairy herdsen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Klinisk veterinærmedisinske fag: 950en_US
dc.source.pagenumber50en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal