Show simple item record

dc.contributor.advisorIngunn, Risnes Hellings
dc.contributor.authorIvarsson, Rebecca
dc.contributor.authorBerg, Ragnhild Maria
dc.date.accessioned2022-11-03T13:27:13Z
dc.date.available2022-11-03T13:27:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029936
dc.description.abstractI denne studien har vi sett på om det er en sammenheng mellom laktatverdier i blodet og lufttrykkmålinger på travhester med øvre luftveislidelser undersøkt på tredemølla ved NMBU dyresykehuset-hest. Formålet med studien var å se om det finnes en sammenheng mellom signifikante endringer i trakealtrykket og laktatverdier i blodet. Hypotesen var at hester med en alvorlig øvre luftveislidelse vil få høyere laktatverdier i blodet som følge av redusert oksygen inn og raskere aktivering av anaerobe systemer. Trakealtrykkmålingene ble brukt som en objektiv verdi på alvorlighetsgraden av obstruksjonen, i tillegg til diagnostisering ved hjelp av videoendoskopi. Det var ingen statistisk sammenheng mellom signifikante endringer i trakealtrykket og økte laktatverdier, selv om hestene med signifikante endringer i trakealtrykket hadde gjennomsnittlig høyere laktatkonsentrasjoner i blodet. En tilleggsundersøkelse ved studien var at undersøke hvor nøyaktig den håndholdte laktatmåleren Scout4 var til å måle laktat, sammenlignet med gullstandarden blodgass. Den håndholdte laktatmåleren var lite nøyaktig ved de nivåer av laktat hestene i studien nådde opp i.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLaktatkonsentrasjoner ved belastningstest hos travhester med øvre luftveislidelseren_US
dc.title.alternativeLactate concentrations after functionality test in trotters with upper airway diseasesen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Klinisk veterinærmedisinske fag: 950en_US
dc.source.pagenumber45en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal