Show simple item record

dc.contributor.advisorBreland, Tor Arvid
dc.contributor.advisorUhlen, Anne Kjersti
dc.contributor.authorHannestad, Kyrre
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-11-01T14:04:13Z
dc.date.available2022-11-01T14:04:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029388
dc.description.abstractThe proportion of Norwegian food wheat is varying. The weather conditions make it challenging to cultivate wheat in Norway and the market is supplied with imported grain every year. The production of wheat accounts for a significant share of the agricultural area and there are challenges concerning the use of mineral fertilizers and the soil organic matter. There are several different actors in the food wheat value chain and collaboration is valuable when working towards sustainable food systems. This thesis has explored what actors in the food wheat value chain considered as opportunities and challenges concerning the proportion of Norwegian food wheat, in addition to how the experienced the collaboration and communication in the value chain. Semi structured interviews were conducted with actors from the value chain, all the way from breeders to grocery chains. Seven themes were identified using content analysis: driving forces, cultivation, consumer, infrastructure, grain access, quality requirements and collaboration. Several participants said the variety of the Norwegian wheat was the most significant challenge. The Norwegian production of food wheat varies a lot from season to season, making it difficult to fulfil the industry’s demand for a stable quality. The participants mentioned more robust varieties, better prognostication, and a regulation storage as measures that could reduce the variation. The farmers experienced the risk of cultivating food wheat as considerable and called for a higher price for the grain. The bakers said that it could not become too high, and the participants agreed that the measures needed to be profitable for everyone in the value chain. The participants experienced the collaboration as good, but there are opportunities to work more purposefully towards the consumers.en_US
dc.description.abstractNorskandelen i mathveteforbruket er varierende. Værforholdene gjør det krevende å dyrke hvete i Norge og det importeres en del hvert år for å supplere den norske produksjonen. Hveteproduksjonen står for en betydelig del av landets jordbruksareal og det er utfordringer knyttet til bruken av kunstgjødsel og reduksjon av det organiske innholdet i jorda. Det er mange forskjellige aktører i mathveteverdikjeden, og det er verdifullt med samarbeid når man skal jobber med bærekraftige matsystemer. I denne oppgaven ble det undersøkt hva aktører i mathveteverdikjeden anså som muligheter og utfordringer vedrørende norskandelen av mathveteforbruket, i tillegg til hvordan de opplevde samarbeidet og kommunikasjonen i verdikjeden. Det ble gjort semistrukturerte intervjuer av aktører i verdikjeden, fra planteforedlerne i den ene enden, til dagligvarekjedene i den andre. Syv temaer ble identifisert ved en innholdsanalyse: drivkrefter, dyrking, forbruker, infrastruktur, korntilgang, kvalitetskrav og samarbeid. Flere av deltakerne mente at variasjoner på den norske hveten var den største utfordringen. Den norske mathveteproduksjonen varierer mye mellom sesonger, noe som gjør det vanskelig å møte industriens krav om stabilitet. Deltakerne nevnte mer stabile sorter, bedre informasjon årets avling og reguleringslager som tiltak for å redusere variasjonen. Bøndene opplevde at risikoen med å dyrke mathvete var stor og etterlyste mer forutsigbarhet og høyere kornpris. Bakerne påpekte at prisen ikke kan bli for høy, og deltakerne var enige om at tiltakene må være lønnsomme for alle i verdikjeden. Deltakerne opplevde samarbeidet som godt, men det er muligheter for å jobbe mer målrettet ut mot forbrukerne.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleØkt norskandel av mathvete : en undersøkende studie om perspektiver fra hele verdikjedenen_US
dc.title.alternativeTowards a higher proportion of Norwegian food wheat : an exploratory study of perspectives from the entire value chainen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-AEen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal