Show simple item record

dc.contributor.authorKjenes Arnesen, Siv Merete
dc.contributor.authorJensen, Andreas Reier
dc.contributor.authorPatil, Grete Grindal
dc.contributor.authorBerget, Bente
dc.date.accessioned2022-09-23T06:55:06Z
dc.date.available2022-09-23T06:55:06Z
dc.date.created2022-08-12T09:41:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 2022, 16 (1), 101-118.
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020796
dc.description.abstractTilpasset opplæring på gårdsbruk én eller flere dager i uken er et tilbud til enkelte elever på ungdomstrinnet som har vansker med å nyttiggjøre seg ordinær opplæring i klassen. I lys av teori om inkludering har vi undersøkt erfaringer til ansatte ved skoler og gårdbrukere som samarbeider om opplæringstilbud på gård. Det ble gjennomført 17 semistrukturerte intervju med gårdbrukere og kontaktlærere, rådgiver og skoleledere i kommunal oppvekstenhet ved fem ulike gård–skole-tilbud fra Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Informantenes erfaringer ble sett i lys av Haugs (2014) teori om inkludering og Lave og Wengers (2003) teori om situerte praksisfellesskap. Informantenes erfaringer viste at relasjonsarbeid og fellesskapsbygging foregår parallelt med samarbeid om meningsfulle og nyttige arbeidsoppgaver på gården, som ble tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og interesser. Informantene erfarte også at opplæringstilbud på gård skapte muligheter for nye vennskap for elevene. Tilbudene kan oppleves både inkluderende og segregerende. Vår studie viser at inklusjon i små fellesskap på gården kan være et viktig supplement til inkludering i basisklassen, som en utvidelse av tiltak om tilpasset opplæring i fellesskolen.
dc.language.isonob
dc.titleGården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv
dc.title.alternativeGården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber101-118
dc.source.volume16
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksis
dc.source.issue1
dc.identifier.doi10.23865/up.v16.3355
dc.identifier.cristin2042597
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record