• Tverrfaglig masterprosjekt 2023: TOWARDS - Lillestrøm 

      Ødegård, Ingrid Merete (Report, 2023)
      NMBUs bærekraftsarena TOWARDS – mot Bærekraftige Byer og Lokalsamfunn, har tre hovedtema som sitt fokus: 1. Grønne teknologier, 2. Sosial rettferdighet og helse, 3. Der folk lever livene sine. Med disse hovedtemaene har ...