Show simple item record

dc.contributor.authorHaugland, Espen
dc.date.accessioned2022-07-19T12:59:59Z
dc.date.available2022-07-19T12:59:59Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0801-5333
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006608
dc.descriptionInneholder flere artikleren_US
dc.description.abstractBruken av herbicider har ført til en reduksjon i frekvensen av tofrøblada arter i åkerarealene, men svært få arter står i fare for å bli utryddet. De artene som er i faresonen, er arter som også tidligere var forholdsvis sjeldne i Norge. En viktig sideeffekt av bruken av herbicider er utviklingen av toleranse eller resistens i ugrasplantene. Nitrogenomsetningen i jorda og Rhizobium-arter er følsomme overfor herbicider. Fotosyntesehemmende herbicider (eks. triaziner) virker generelt sterkt på alger og cyanobakterier. De indirekte effektene av herbicidene på faunaen er ansett som viktigere enn de direkte. I vann kan små mengder av herbicider ha virkning på planteplankton og funnene av små restmengder av herbicider i grunn- og regnvann er bekymringsfulle. I sum er ikke de målbare økologiske konsekvensene av herbicidene vi bruker i Norge store, men det er viktig at man også tar hensyn til effekter som ikke er målbare på vitenskapelig vis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNorsk landbruksforskning : økologiske konsekvenser av kjemisk ugrasbekjempingen_US
dc.typeJournal issueen_US
dc.source.pagenumber1 - 13en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.issue1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Institutt for plante og miljøvitenskap (IPM) [491]
    Inneholder materiale fra: Institutt for fruktdyrking, Institutt for geologi, Institutt for grønnsaksdyrking, Institutt for jord- og vannfag, Institutt for jordbunnslære og Institutt for jordkultur.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal