Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGuttormsen, Atle Guttorm
dc.contributor.authorSverre, Kristin Elise
dc.contributor.authorSørebø, Malin Reiersen
dc.date.accessioned2022-07-19T12:48:43Z
dc.date.available2022-07-19T12:48:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006605
dc.description.abstractFormål: I denne avhandlingen ser vi nærmere på impact investeringer. Det handler om investeringer i noe som skal gi en positiv påvirkning på samfunnet, i tillegg til konkurransedyktig finansiell avkastning. Med utgangspunkt i 505 globale aksjeselskaper skal vi foreta en impact screening basert på et rammeverk kjent som Impact Value Chain. Impact selskapene setter vi sammen i porteføljer inndelt etter sektor. Disse porteføljene sammenligner vi med våre porteføljer av selskapene som ikke er impact. Det er stadig diskusjon om vi bør fokusere på impact investering i pensjons- og oljefondet, eller holde oss unna på grunn av usikkerheten tilknyttet risiko og avkastning. Derfor ønsker vi å bidra til mer kjennskap rundt impact investeringer ved å analysere hvordan impact selskaper presterer finansielt. Vårt teoretiske grunnlag baseres på en teori og modell utledet av Clark et. al. (2004), som ser på hvordan sosial verdi skapes. Denne kalles The Impact Value Chain og inneholder fem kriterier som strekker seg fra input (tilførsel) til impact. Her må alle kriteriene oppfylles for å kunne si at et selskap har hatt effekt på makronivå. Videre tar vi med teori rundt risiko og avkastning hvor vi tar utgangspunkt i kapitalverdimodellen og markedseffisienshypotesen, som vi videre linker til teorien om aktiv- og passiv forvaltning. Forskningsmetoden deles i to separate deler, hvor vi først tar for oss en innholdsanalyse av selskapene med Impact Value Chain som forskningsmodell. Basert på denne analysen får vi ut en gruppe impact selskaper. Disse selskapene setter vi sammen til porteføljer som vi benytter i vår andre analyse. Den andre analysen tar for seg måling av finansiell prestasjon for sammenligning av impact selskaper med ikke-impact, samt det generelle markedet. Funnene våre viser at de sektorene som får ut flest impact selskaper etter screening er helse, -IT, -energi og -forbruk. Gjennom finansiell analyse av risiko/avkastning til de sammensatte porteføljer ser vi at impact porteføljene totalt sett har en liten grad bedre risiko/avkastning enn ikke-impact. Allikevel er de nærmest identiske da de sammensatte porteføljene så og si følger markedet. Resultatet av analyse viser dermed at impact selskapene presenterer omtrent likt som markedet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleImpact investering : en analyse av 505 globale aksjeselskaper fra 2012-2022en_US
dc.title.alternativeImpact investment : an analysis of 505 global companies from 2012–2022en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal