Show simple item record

dc.contributor.authorEkeberg, Egil
dc.contributor.authorRiley, Hugh
dc.date.accessioned2022-07-19T12:03:32Z
dc.date.available2022-07-19T12:03:32Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0801-5333
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006583
dc.descriptionInneholder flere artikleren_US
dc.description.abstractDyrking av korn og potet uten bruk av plog er sammenlignet med tradisjonell jordarbeiding på store forsøksruter i årene 1982 til 1988. Serien omfatter seks felt på morenejord med tilsammen 22 høsteår med korn og 5 med potet. På de fleste felt ble halmen fjernet og jorda harvet, enten om våren, eller både høst og vår. Kornet ble som regel sådd med kombimaskin og potetene satt med automatsetter. På ett felt ble det prøvd flere såmaskiner. Resultatene samsvarer med tidligere forsøk på små ruter, idet avlinga var avhengig av kvekemengden. I middel for 13 kornår på fire felt med relativt lite kveke, ble avlinga 4 % mindre uten enn med pløying, og potetavlinga i middel av 5 felt 1 % større. Kornkvaliteten, målt ved tusen-kornvekta, ble best ved tradisjonell jordarbeiding. På ett felt med direktesåing ble det ikke negativ virkning av kontaktgjødsling. Det ble ikke påvist negativ virkning av bygg i monokultur i tre år ved plogfri dyrking.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNorsk landbruksforskning : plogfri dyrking på store forsøksruteren_US
dc.title.alternativeI. Avling, avlingskvalitet og kvekeen_US
dc.typeJournal issueen_US
dc.source.pagenumber97 - 105en_US
dc.source.volume3en_US
dc.source.issue2en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) [72]
    Inneholder materiale fra: Fysisk institutt, Institutt for bygningslære, Institutt for hydroteknikk, Institutt for kartfag, Institutt for kulturteknikk, Institutt for landbruksteknikk, Institutt for landmåling, Institutt for maskinlære, Institutt for matematiske fag.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal