Show simple item record

dc.contributor.advisorEystein, Ystad
dc.contributor.authorMoe, Synnøve Fosholt
dc.contributor.authorRosengren, Martine
dc.date.accessioned2022-07-07T06:54:46Z
dc.date.available2022-07-07T06:54:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003353
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie av motivasjon og livsmestring hos ungdom gjennom elevbedrift og pedagogisk entreprenørskap i skolen. For å forske på dette temaet har vi fulgt tre ungdomsskoler i Viken som har jobbet med et elevbedriftsprogram i perioden januar - april 2022. Formålet med denne studien er å skape økt forståelse av ungdomsskoleelevers opplevelse av å arbeide med elevbedrift, og se hvordan elevbedrift kan bidra til økt motivasjon og livsmestring. Masteroppgavens problemstilling er: Hvordan kan entreprenørskap gjennom elevbedrift gi ungdomsskoleelever motivasjon og livsmestring? De underordnede forskningsspørsmålene omhandler elevbedrift som metode, organiseringen, elevenes motivasjon og selvbestemmelse, samt resultatet av elevbedriftsprogrammet sett i sammenheng med utvikling av entreprenørskapskompetanse og livsmestring. For å belyse studiens problemstilling har det blitt gjennomført observasjoner av elevbedrift, intervju med to ansatte i Ungt Entreprenørskap, intervju med to kontaktlærere, samt én fokusgruppe med syv elever.en_US
dc.description.abstractThis Master's thesis is a qualitative study of motivation and life skills in adolescents through student business and pedagogical entrepreneurship in school. To research this subject, we have followed three junior high schools in Viken that have worked with a mini-company program in the period January - April 2022. The purpose of this study is to create a better understanding of junior high school students’ experience of working with mini-companies, and to see how mini-companies can contribute to increased motivation and life skills. The research question of the Master's thesis is: How can entrepreneurship through mini-companies give junior high school students motivation and life skills? Within this overarching research question, additional questions discuss mini-companies as a method, the organization, the students’ motivation and self-determination, as well as the result of the mini-company program seen in connection with entrepreneurship competence and life skills. To investigate the research questions, interviews with two employees in Ungt Entreprenørskap, interviews with two junior high school advisors, as well as a focus group with seven students have been carried out.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEn kvalitativ studie av motivasjon og livsmestring hos ungdom gjennom elevbedrift og pedagogisk entreprenørskap i skolenen_US
dc.title.alternativeA qualitative study of motivation and life skills among adolescents through mini-companies and pedagogical entrepreneurship in schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.description.localcodeM-EIen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal