Show simple item record

dc.contributor.advisorBrandsæter, Lars Olav
dc.contributor.advisorFløistad, Inger Sundheim
dc.contributor.advisorBitarafan, Zahra
dc.contributor.authorHansen, Kristian Nikolai Jæger
dc.date.accessioned2022-07-05T13:02:30Z
dc.date.available2022-07-05T13:02:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002767
dc.description.abstractHeracleum mantegazzianum Sommier and Levier (common name: Giant Hogweed), is an invasive alien species in Norway. It has been assessed by The Norwegian Biodiversity Information Centre (NBIC, “Artsdatabanken”) to have the highest possible risk as an invasive species in Norway. Heracleum mantegazzianum is a problematic species in areas as roadsides, riverbanks, ruderal places, older extensively farmed grassland, and forest fringes. The species can outcompete other native species, creating a threat to both regional and national biodiversity. The main objective of this study was to investigate the use of hot water to control H. mantegazzianum and the efficiency compared to the traditional use of glyphosate. This was done using a completely randomized experiment design implemented in two different locations infested with H. mantegazzianum. Hot water and glyphosate were compared through two application methods of direct application on the leaves and root injection of hot water and stem application of glyphosate. The results showed that it is possible to manage H. mantegazzianum using hot water injection with using the similar application of glyphosate stem injection and one more application than glyphosate applied on leaves. The application of hot water through root injection reduced the number of rosettes of H. mantegazzianum by 78% compared to the control, while leaf application of hot water did not differ from the control. One application of glyphosate on leaves was giving a reduction of 87% compared to the control, while stem injection of glyphosate gave a reduction compared to the control of 62%, while considering number of rosettes of H. mantegazzianum. The different treatment methods did not influence seedling emergence of H. mantegazzianum. Hot water injection can therefore be used instead of glyphosate injection or with more application than with glyphosate applied on leaves when controlling H. mantegazzianum.en_US
dc.description.abstractHeracleum mantegazzianum Sommier and Levier (norsk navn: Kjempebjørnekjeks), er en invaderende fremmed art i Norge. Arten har blitt vurdert av Artsdatabanken til å utgjøre en svært høy risiko, som er den høyeste trusselen fremmede arter kan få i Norge mot norsk biodiversitet. Heracleum mantegazzianum opptrer problematisk i ulike områder som veikanter, ved elveleier, skrotemark, eldre grasmark og skogkanter. Arten kan utkonkurrere hjemmehørende arter, noe som skaper en trussel til både regional og nasjonal biodiversitet. Formålet til denne masteroppgaven var å undersøke hvordan bruk av varmtvann fungerer for bekjempelse av H. mantegazzianum sammenlignet med tradisjonell behandling med bruk av glyfosat. Dette ble gjort gjennom med ett randomisert forsøksdesign, utført på to ulike steder infisert med H. mantegazzianum. Varmtvann og bruken av glyfosat var sammenlignet med to ulike påføringsmetoder for begge behandlingene, bladpåføring av varmtvann og bladpåføring av glyfosat samt rotinjeksjon av varmtvann og stengelinjeksjon av glyfosat. Resultatene fra dette viser at det er mulig å kontrollere H. mantegazzianum med bruk av varmtvann injeksjon med samme påføring som stengelinjeksjon av glyfosat og to ganger påføring av som glyfosat på bladene. Påføringen av varmt vann som rotinjeksjon ga en reduksjon i antall rosetter av H. mantegazzianum med 78% sammenlignet med kontrollen, mens bladpåføring ga en reduksjon på 87% sammenlignet med kontrollen. Stengelinjeksjon av glyfosat ga en reduksjon sammenlignet med kontrollen med 62%, når en ser på antall rosetter av H. mantegazziaum. De to forskjellige behandlingsmetodene ga ikke påvirkning på nyetablering av frøplanter av H. mantegazzianum. Varmtvann rotinjeksjon kan derfor brukes istedenfor påføring av glyfosat stengelinjeksjon eller ved hyppigere påføringer enn ved bladpåføring av glyfosat når en bekjemper H. mantegazzianum.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHot water control compared to glyphosate application for control of Heracleum mantegazzianum Sommier and Levier, Giant hogweeden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.description.localcodeM-PVen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal