Show simple item record

dc.contributor.authorMeland, Sondre
dc.contributor.authorBrandt, Uta
dc.contributor.authorRødland, Elisabeth
dc.date.accessioned2022-06-28T07:36:00Z
dc.date.available2022-06-28T07:36:00Z
dc.date.created2021-07-20T14:58:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationVann. 2021, 56 (1), 49-60.en_US
dc.identifier.issn0042-2592
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001210
dc.description.abstractHuggenes støyvoll langs E6 i Råde er bygd med bruk av kasserte bildekk. Støyvollen ble bygd tidlig på 2000-tallet og var en del av Statens vegvesen sitt «Gjenbruksprosjekt». I 2019 gjennomførte vi en større utlekkingstest for å se om det lekker ut forurensningsstoffer fra støyvollen, mens det i 2020 har blitt gjennomført et fem-måneders overvåkningsprogram med kontinuerlig sensorbasert vannkvalitetsmålinger og i tillegg månedlig vannprøvetagning med passiv vannprøvetaker og manuell prøvetakning. Resultatene fra overvåkningen (Fase II) støtter i all hovedsak opp om konklusjonene fra utlekkingstesten i 2019 (Fase I). Sink, nikkel og benzo(a) pyren er de enkeltstoffene som viste de høyeste konsentrasjonene og som ved enkelte målinger viste overskridelse av anbefalte grenseverdier for når veivann bør renses. Vi mener at samlet sett så utgjør utlekking av forurensningsstoffer fra støyvollen liten risiko for skader på vann-miljøet da bildekkene er forseglet med membraner og tykt jordlag med vegetasjon. I tillegg er det etablert et ekstra rensetiltak i form av rensedam på stedet.
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://vannforeningen.no/dokumentarkiv/miljoovervakning-av-bildekkrelevante-forurensningssto%EF%AC%80er-fra-huggenes-stoyvoll-oppsummering-fra-fase-ii/
dc.titleMiljøovervåkning av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll – Oppsummering fra fase IIen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber49-60en_US
dc.source.volume56en_US
dc.source.journalVannen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.cristin1922261
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record