Show simple item record

dc.contributor.advisorRickertsen, Kyrre
dc.contributor.advisorAlfnes, Frode
dc.contributor.advisorGustavsen, Geir Wæhler
dc.contributor.authorArdebili, Aida Tabarroky
dc.date.accessioned2022-04-14T13:45:05Z
dc.date.available2022-04-14T13:45:05Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.isbn978-82-575-1804-2
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2991186
dc.description.abstractThe thesis consists of four papers investigating the effects of personality traits and food values on food-related choices and behavior. The analysis uses data from the Norwegian Monitor Survey (NMS) and an online survey (OS) conducted in Norway and the US. Both data sets include a twenty-item version of the Big Five personality traits: openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. The OS include a bestworst choice experiment with twelve food values: naturalness, safety, environmental impact, origin, fairness, nutrition, taste, appearance, convenience, price, animal welfare, and novelty. In the NMS, a simplified version of the method is used. The overall findings of the thesis can be summarized in four points: (1) Personality traits influence the preference structure for food values. Openness to experience and agreeableness are associated with more altruistic preferences. (2) The effects of personality traits on attitudes towards GM food are neither large nor consistent across products and samples. Food values are more important in determining the attitudes towards GM food. A large part of the resistance towards GM food seems to be based on perceptions that these products are less natural, less fair to stakeholders in the supply chain, more harmful to the environment, and bad for the welfare of animals. (3) Respondents’ food consumption patterns reflect their differences in personalities and food values. More open and agreeable respondents adopt the dietary patterns that they perceive to have lower environmental impacts, fairer towards farmers, processors, and retailers, and protect local production. (4) Food values have larger and more consistent effects on food behavior than personality traits.en_US
dc.description.abstractAvhandlingen omhandler effekter av personlighetsfaktorer og matverdier på matrelatert atferd. Det blir brukt tverrsnittsdata fra Norsk Monitor (NM) i 2015 og fra en internettbasert spørreundersøkelse (IS) som ble gjennomført i 2015 i Norge og USA. En norsk versjon av Femfaktormodellen, som er basert på 20 spørsmål, blir brukt for å måle de fem personlighetsfaktorene åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme. De tolv matverdiene som måles er naturlighet, trygghet, miljøpåvirkning, opprinnelse, rettferdighet, ernæring, smak, utseende, enkelhet, pris, dyrevelferd og nyhet. IS kartlegger hvilke matverdier forbrukerne har ut fra «best-worst scaling»-metoden. NM bruker en forenklet utgave av metoden. Det er fire hovedfunn i avhandlingen. (1) Personlighetsfaktorene påvirker preferansestrukturen for matverdier. Åpenhet og omgjengelighet er assosiert med mer altruistiske preferanser. (2) Effektene av personlighetsfaktorene på holdningene til genmodifisert mat er verken store eller konsistente over produkter eller datasett. Matverdiene er viktigere for holdningene til genmodifisert mat. En stor del av motstanden mot genmodifisert mat er tilsynelatende basert på oppfatninger om at disse produktene er mindre naturlige, mindre rettferdige overfor deltakerne i matforsyningskjeden, farligere for miljøet og negative for dyrevelferden. (3) Kostholdsmønstre reflekterer forskjeller i personlighetsfaktorer og matverdier. Åpne og mer omgjengelige respondenter velger kostholdsmønstre som de tror har lavere miljøpåvirkning, er mer rettferdig overfor bønder, matindustri og dagligvarehandel og beskytter lokal matproduksjon. (4) Matverdiene har større og mer konsistente effekter på matrelatert atferd enn personlighetsfaktorene.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2021:33
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titlePersonality traits, food values and consumer behavioren_US
dc.title.alternativePersonlighetstrekk, matverdier og forbrukeratferden_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.source.pagenumber184en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal