Show simple item record

dc.contributor.authorMork, Rasmus
dc.date.accessioned2022-04-01T12:14:58Z
dc.date.available2022-04-01T12:14:58Z
dc.date.issued1938
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2989301
dc.descriptionI samfundets ökonomiske utvikling utgjöres den förste fase av den primitive selvforsynings-husholdning, hvor hver familie måtte fremstille de varer den trengte til å dekke de forskjellige behov. Efterhvert sprengte arbeidsdelingen denne ramme, idet det viste sig formålstjenlig å spesialisere den ökonomiske virksomhet. Hver enkelt slo sig på fremstilling av et fåtall bestemte produkter og ved hjelp av bytte blev disse spredt utover til dem som hadde behov for dem idet enhver betalte mottatte varer med selvproduserte. Denne byttehandel var först lokal, men kunde senere gå over lengere avstander. Den gled derved efterhvert over i pengehusholdning hvor pengene trådte inn som formidler mellom produsenten og den endelige forbruker. Utviklingen förte videre til at produsentene mer og mer kom til å produsere ikke til bekjendte forbrukere, men til et ukjent marked. Först for et nasjonalt marked, senere for verdensmarkedet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciencesen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleForelesninger i meieridriftslæreen_US
dc.title.alternativeInnholdsfortegnelseen_US
dc.typeChapteren_US
dc.source.pagenumber176en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal