Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, June
dc.date.accessioned2015-08-07T13:09:14Z
dc.date.available2015-08-07T13:09:14Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295688
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven har vært hvordan inkubatorbedrifter opplever at inkubatortjenester fungerer. Jeg har avgrenset oppgaven til å fokusere på tjenestene: fysiske lokaliteter, rådgivningstjenester og nettverkstjenester. Fysiske lokaliteter består av kontorplass, utstyr, møterom, auditorium og kantine. Rådgivningstjenester er tips og veiledning i forhold til; utvikling av forretningsplan, oppfølging, bedriftsutvikling, juridisk bistand etc. Det er viktig at inkubatorledelsen har et stort kompetanse- og erfaringsgrunnlag i forhold til å starte opp og drive en bedrift, samt kunnskap og markedsinnsikt i bransjen(e) inkubatorbedriftene opererer i (Andreassen, Ryberg et al. 2014). Nettverkstjenester består av to deler; fellesskapet innad i inkubatoren og nettverket til inkubatoren. Fellesskapet relateres til hva bedriftene får igjen av å sitte sammen med andre i samme situasjon som dem, samt tilgangen til andre inkubatorbedrifters nettverk. Nettverket til inkubatorer referer til kontaktene inkubatoren kan sette bedriftene i kontakt med(Jenssen, Kolvereid et al. 2012). Studien skal belyse følgende problemstilling: Hvordan opplever inkubatorbedrifter at de tjenestene en industriinkubator tilbyr fungerer? - En casestudie av Industriutvikling Vest Gjennom et fenomenologisk og narrativt forskningsdesign har jeg gjennomført fire individuelle dybdeintervju med gründere i industriinkubatoren Industriutvikling Vest. Denne studien konkretiserer hvordan gründerne har respondert i forhold til deres refleksjoner over opplevelsen av hvordan inkubatortjenestene fungerer. Studien viser at de fysiske lokalitetene er nyoppusset og har en strategisk beliggenhet, men mangler tilstrekkelig parkeringsplasser, stumtjener og en kopimaskin som svarer til alle programmene inkubatorbedriftene bruker. I tillegg er det tre ledige kontor, som gjør at lokalene av og til fremstår som litt ”tomt”. Funnene til rådgivningstjenestene viser at inkubatorledelsen er oppmerksom og oppdatert på det inkubatorbedriftene driver med. Informantene føler at ledelsen besitter tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å veilede dem. De negative opplevelsene knyttet til rådgivningstjenestene er at de ikke har en IT-ansvarlig som hjelper bedriftene med IT-relaterte problem. Fellesskapet i inkubatoren er veldig bra. Informantene unner hverandre godt. Det er ikke noen form for rivalisering innad i inkubatoren og gründerne drar nytte av hverandres nettverk. Industriutvikling Vest er flinke til å bruke kontakter i nettverket sitt for å hjelpe inkubatorbedriftene i oppstartsfasen. Etter dette er ledelsen dårlig på å vise hvilke kontakter de har i nettverket sitt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectinkubatornb_NO
dc.subjectinkubatortjenesternb_NO
dc.subjectinkubatorbedrifternb_NO
dc.subjectIndustriutvikling Vestnb_NO
dc.subjectNettverknb_NO
dc.subjectRådgivningnb_NO
dc.subjectFysiske lokaliteternb_NO
dc.subjectfellesskapnb_NO
dc.titleInkubatorbedrifters opplevelse av inkubatortjenesternb_NO
dc.title.alternativeIncubator businesses experience of incubator servicesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record