Show simple item record

dc.contributor.authorYari, Mariam Elvira
dc.date.accessioned2015-08-07T11:20:14Z
dc.date.available2015-08-07T11:20:14Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295598
dc.description.abstractMed gode vindressurser langs hele kysten burde Norge bygge ut vindkraft i stor skala. Fra starten av det norsk-svenske sertifikatmarkedet 1.januar 2012 var det ventet stor vekst innen utbygging. Allikevel bygger flere av landene i EU, inkludert Sverige, vindkraft i mye større grad enn Norge. Årsakene til dette har tidligere vært skyldt på prosessen, med tidkrevende konsesjons- og ankebehandling hos NVE og OED. I dag er prosessen effektivisert og flere enn før mottar konsesjon, men likevel lar utbyggingen vente på seg. Flere peker på lønnsomhet som årsak for saktegående utbygging. Flere mener at det teknologispesifikke feed-in systemet i Europa er et bedre egnet verktøy for vekst innen vindkraft. Gjennom intervjuer med aktører på både utbyggersiden og policysiden kom det frem at det er lønnsomheten som de opplever som den største flaskehalsen. Lønnsomhetsberegninger, basert på konsesjonssøknader, viser på hvilket nivå henholdsvis elsertifikatprisen, kraftprisen og en eventuell investeringsstøtte fra Enova må ligge på for at utbygging i Norge skal være lønnsomt. En kort oppsummering av andre europeiske lands støttemidler viste at feed-in tariffene har en stor del av æren for at vindkraft bygges ut i disse landene. Samtidig bygger Sverige ut mer enn noensinne ved hjelp elsertifikater, mye takket være gode rammevilkår. Lave skattesatser og gunstige avskrivningsregler for vindkraft gir et økonomisk incentiv for å bygge opp, noe vi ikke har på det norske markedet. Lønnsomhetsberegningene viste at det er store økninger, som dobling i sertifikatprisen, som må til før vindkraft blir lønnsomt. Læringskurver sier at erfaring eller læring over tid gir avtagende kostnader. Per i dag vil en økning i sertifikatprisen, føre til mer lønnsomme prosjekter fra inntektssiden. Over tid kan denne erfaringen bidra til reduksjon på kostnadssiden og slik gi lønnsomme prosjekter. Mer erfaring kan for eksempel bety utvikling av en sterkere leverandørkjede med lavere kostnader. ABSTRACT A long coastline with good wind resources gives Norway good incentives to build wind power plants in a large scale. Ever since the beginning of the green certificate market between Norway and Sweden in 2012 it has been expected a large growth in building of wind power. Still many of the European countries, including Sweden, keeps building wind in a much larger scale. The reason for slow development in the Norwegian wind sector was previously caused by a long waiting time before getting the building permit from the directory of water and energy resources (NVE). Today however this process is much more effective, and today many blame the slow development on lack of profitability. Many mean that the feed-in scheme in many European countries is a better-suited tool for growth in wind power. Interviewing both policymakers and developers confirmed that their biggest challenge is lack of profitability when deciding whether to build or not. Calculations were made to find out how much the price on green certificates, power or investment support need to increase before a wind power plant is profitable. A study showed that the feed-in scheme is a big reason for why many countries chose to build wind power in a large scale. However Sweden also builds more wind than Norway, even though the countries share the same support scheme and market. Good framework such as lower taxes and favorable amortization rates gives Swedish wind power developers incentives to build. The calculations showed a need for a doubling in the certificate price before building wind power is profitable in Norway. Learning rates show that by technology experience or learning comes lower prices. Today there is a need for an increase in the certificate price to boost wind power building in Norway. Over time this experience can cause to lower costs and thus give profitable wind projects.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectvindnb_NO
dc.subjectvindkraftnb_NO
dc.subjectflaskehalsnb_NO
dc.subjectutfordringernb_NO
dc.subjectlønnomhetsvurderingnb_NO
dc.subjectelsertifikaternb_NO
dc.subjectfeed-innb_NO
dc.titleHovedutfordringer for norsk vindkraft: lønnsomhet vurdering og forskjeller fra andre europeiske landnb_NO
dc.title.alternativeMain challenges for Norwegian wind power plantsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Electrotechnical disciplines: 540::Electrical power engineering: 542nb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record