Show simple item record

dc.contributor.authorStorbækken, Tord Ståle N.
dc.date.accessioned2015-08-07T10:28:28Z
dc.date.available2015-08-07T10:28:28Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295552
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i NOU 1998:11 (1998) og Varmepumpeplanlegger: orientering om varmepumpas virkemåte og aktuelle henvendelser(SINTEF 1988) hvor det for overslagsmessige beregninger foreslås at årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for varmepumper eksklusive kostnader til driftsenergi, ligger på 2-3% av investeringskostnadene. Det ønskes å undersøke i hvilken grad dette overslaget fortsatt kan sies å være reelt, eller om det samsvarer i mindre grad med dagens realiteter. Videre ønskes det å undersøke om det finnes en eventuelt bakenforliggende årsak til at kostnadsnivået for varmepumper er avvikende. For å beregne varmepumpenes driftskostnader ble det utarbeidet en web-basert spørreundersøkelse for Enova-støttede varmepumpeprosjekter. Undersøkelsen hadde som hovedmål å kartlegge sluttbrukernes årlige kostnader til drift og vedlikehold av varmepumpen, eksklusive kostnader til strøm til kompressoren. Videre ble varmepumpenes øvrige attributter og beskaffenhet undersøkt, og om varmepumpeanlegget hadde hatt driftsproblemer, eventuelt av hvilken art og kostnadsstørrelse. Avslutningsvis ble respondentene bedt om å gjøre rede for sine subjektive vurdering av varmepumpeanlegget, herunder hvorvidt de var fornøyd med anlegget. Responsraten på spørreundersøkelsen var lav og supplerende intervjuer og en litteraturanalyse ble gjennomført. Det lyktes ikke å trekke generelle konklusjoner for varmepumpeanlegg generelt, men for anlegg hvor data kunne framvises viste det seg at kostnader for drift og vedlikehold var under de tidligere nevnte 2-3% for anlegg som var i drift. Årsaken til at negative driftserfaringer og at drifts- og vedlikeholdskostnader avviker fra 2-3%-verdien ser ut til å være manglende kompetanse i ulike instanser, spesielt i prosjekteringsfasen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVarmepumpernb_NO
dc.subjectDriftserfaringernb_NO
dc.subjectDriftskostnadernb_NO
dc.subjectVedlikeholdskostnadernb_NO
dc.titleVarmepumper: drift eller vedlikehold? : hvorfor varmepumper ikke allltid står til forventningenenb_NO
dc.title.alternativeHeat Pumps: Operating or Under Maintenance? – Why heat pumps somtimes disappoint peoplenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Electrotechnical disciplines: 540nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record