Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNoghrehkar Shirazi, Ali
dc.date.accessioned2015-08-07T08:51:01Z
dc.date.available2015-08-07T08:51:01Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295486
dc.description.abstractMany inventions fail to become innovations due to failure in the market. The innovation capability of enterprises is closely associated with three main factors being first the strategy of the enterprise, second the culture of that enterprise and third the leadership of the enterprise. It is worth to note that it is the leadership that directly influences the strategy and culture of the firms. Therefore by addressing the subject of leadership and entrepreneurs’ mindset, one could increase the degree of innovation success. The main idea of this thesis stems from a Norwegian technology firm called Fras Technology As. Fras is located nearby NMBU at the city of Ås. I spent an internship period at this company. The NMBU had given me the task to compare and contrast the leadership position of Fras with the leadership position of a company I worked for some years before in Iran. Although I believe that the product of Fras Company is a brilliant technological achievement, but they have not achieved the expected success in the market yet. Some months prior to the internship program, I was working with the business plan of this company and based on the extensive conversations I had with the staff there, I decided to continue studying the leadership position of the company. The following thesis takes the reader on a journey into the realm of entrepreneurship and tries to identify the biggest problems entrepreneurs face for a successful innovation to take place. The thesis is based on a qualitative study in the form of ten deep interviews as its main method. The thesis tries to answer the following research question that in relation to entrepreneurs and business managers; the leadership of which group would serve better the interests of a new technology startup enterprise. The analysis of the collected data indicates that although on the surface level these positions seem to belong to two different personalities, but in fact they overlap each other. As a matter of fact entrepreneurship is management and entrepreneurs could be skilful managers. The focal factor that needs to be addressed is that by considering the invention activity of innovation to be a more heroic and glamorous act than the commercialization work, these two characteristics start to diverge from each other and as a result many inventions fail on the market.nb_NO
dc.description.abstractMange oppfinnelser mislykkes i å bli innovasjoner på grunn av svikt i markedet. Innovasjonsevne av bedrifter er nært knyttet til tre hovedfaktorer. Den først er strategien for bedriften, den andre kulturen i bedriften og til slutt tredje ledelse av bedriften. Det er verdt å merke seg at det er ledelsen som direkte påvirker strategi og kultur i bedriftene. Derfor ved å ta opp ledelse og gründeres tenkemåte, kan man øke graden av innovasjonssuksess. Hovedideen i denne oppgaven stammer fra et norsk teknologibedrift,kalt Fras Technology AS som er lokalisert i nærheten av NMBU I Ås. Jeg tilbrakte et internship hos Fras i tre måneder. NMBU ga meg et oppdrag å sammenligne lederposisjonen i nevnte selskapet med lederposisjonen i et selskap i Iran jeg jobbet i tidligere. Selv om jeg tror at produktet av Fras er en strålende teknologisk bragd, har de ikke oppnådd den forventede suksess i markedet ennå. Noen måneder før internshipprogrammet jobbet jeg med forretningsplanen i denne bedriften og basert på de omfattende samtalene jeg hadde med de ansatte, bestemte jeg meg for å fortsette å studere lederposisjon i selskapet. Følgende oppgave tar leseren med på en reise inn i entreprenørskapsverden og prøver å identifisere de største problemene gründere står overfor for at en vellykket innovasjon skal finne sted. Oppgaven er basert på en kvalitativ studie i form av ti dypde intervjuer som sin viktigste metode. Oppgaven forsøker å besvare følgende problemstilling: Hvilke av de to gruppene gründere og forvaltere vil ha størst fordeler ved å innføre en teknologi i oppstartingsfasen til nye bedrifter. Analysen av de innsamlede dataene indikerer at selv på et overflatisk nivå tilhører disse stillingene to forskjellige personligheter, men i virkeligheten overlapper de hverandere. Det vil si at entreprenørskap er forvaltning og gründere kan være dyktige forvaltere. Det som må vurderers i forhold til innovasjonsaktivitet er at ved å vurdere oppfinnelsesaktivitet for å være mer heroisk og glamorøs enn kommersialiseringaktivitet, disse to egenskapene begynner å avvike fra hverandre. Og som et resultat av dette mislykkes mange oppfinnelser på markedet.
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleEntrepreneurship (facing ad hoc circumstances) vs. management (routine & known work)nb_NO
dc.title.alternativeEntrepenørskap (i ad hoc omstendigheter) vs forvaltning (rutinearbeid)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber290nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel