Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Birgitte Charlotte
dc.date.accessioned2015-08-04T12:02:52Z
dc.date.available2015-08-04T12:02:52Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294546
dc.description.abstractDen kraftkrevende industrien står for store deler av det totale kraftforbruket i Norge og er dermed av stor betydning når det kommer til analyser av kraftmarkedet. Hensikten med denne oppgaven har vært å analyse hvordan kraftforbruket til den kraftkrevende industrien påvirkes av kraftprisene. Det er brukt tidsseriedata for å estimere priselastisiteten for etterspørselen etter kraft. Datasettet inneholder observasjoner på ukentlig nivå fra 2002 til utgangen av 2014. Analysen er utført ved å estimere en feilkorreksjonsmodell ved bruk av programvaren STATA 12.0. Estimeringen av feilkorreksjonsmodellen ga antydning til at det var autokorrelasjon i residualene, noe som impliserer at modellen kan være feilspesifisert. Dette ble forsøkt rettet opp ved å øke laglengden i modellen. Resultatet fra estimeringen viser at den kraftkrevende industrien har en signifikant, uelastisk etterspørsel etter kraft på lang sikt hvor priselastisiteten ligger på -0.28. Det vil si at 1% økning av kraftprisen fører til at kraftforbruket til den kraftkrevende industrien reduseres med -0.28%. Oljeprisen har også en signifikant effekt på etterspørselen etter kraft på lang sikt. Ved 1% økning av oljeprisen vil kraftforbruket øke med 0.27%. Estimatene gir ingen kortsiktig sammenheng mellom kraftprisen og kraftproduksjon, derimot er det en signifikant, negativ kortsiktig sammenheng ved endret oljepris på kraftforbruket. Dette kan implisere at estimert modell er feilspesifisert, og mangler en forklaringsvariabel for aktivitetsnivået. Resultatene indikerer en signifikant, uelastisk etterspørsel etter kraft for den kraftkrevende industrien på lang sikt, hvor økt kraftpris fører til redusert kraftforbruk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleEmpirisk analyse av etterspørselselastisiteten etter kraft i den norske kraftkrevende industriennb_NO
dc.title.alternativeEmpirical analysis of the elasticity of demand for electricity in the Norwegian power intensive industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Econometrics: 214nb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO
dc.description.localcodeM-ECONnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record