Show simple item record

dc.contributor.authorHasselvold, Sindre
dc.date.accessioned2015-08-04T08:51:23Z
dc.date.available2015-08-04T08:51:23Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294422
dc.description.abstractSvartor (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) er et relativt ubeskrevet treslag i den norske produksjonsforskningen. Det meste av forskningen er blitt gjort i Sverige eller Sentral‐Europa. Formålet med denne studien var å undersøke om tynning har en effekt på utviklingen av diameter, høyde, grunnflate og volum hos svartor og om resultatene kan si noe om produksjonsevnen til arten. Datagrunnlaget for denne studien ble samlet inn i samband med et pågående produksjonsforsøk knyttet til lauvskog med forsøksblokker på Øst‐ og Vestlandet. Dette forsøket ble anlagt i 1997, med revisjoner i 2004 og 2014. Totalt sju blokker med maksimalt tre forsøksfelt hver med varierende tynningsgrad var med i denne oppgaven. Alle blokkene besto av en urørt kontrollflate (T0) og en eller to forsøksfelt med henholdsvis lett (T1) og sterk (T2) tynning. Styrken på tynningene var fastsatt ved bruk av stammetallsfaktor (S%), lett tynning, S% lik 21 og sterk tynning, S% lik 26. Datasettet ble delt i tre grupper slik at det ble mulig å undersøke tilvekstresponsen på periodenivå, mellom revisjonene, og for hele tidsrommet forsøket pågikk. Tynning hadde en klar positiv effekt på diameter, volum og grunnflatetilvekst uavhengig av behandling og periode (p < 0.01). Størst tilvekst ble observert på feltene med sterk tynning (T2). Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i høydeveksten mellom kontroll (T0) og de svakest tynnede (T1) flatene i noen av periodene (p > 0.01). En statistisk signifikant forskjell i høydetilvekst mellom sterk tynning (T2) og kontrollen (T0) ble funnet i første periode (P1) og for hele forsøket sett under ett (Total) (p < 0.01). Resultatene i dette forsøket viser at det er mulig å produsere svartor av store dimensjoner i Norge ved å bruke de eksisterende skjøtselsanbefalingene fra Sverige og Sentral‐Europa.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectSvartor Alnus glutinosanb_NO
dc.titleTilvekstrespons på tynning i svartor (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) over en sytten-års periodenb_NO
dc.title.alternativeGrowth Response To Thinning In Common Alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) Over a Seventeen year period.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record