Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEckhoff, Marte
dc.date.accessioned2015-08-04T08:18:28Z
dc.date.available2015-08-04T08:18:28Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294388
dc.description.abstractFerskenbladlus, Myzus persicae, og agurkbladlus, Aphis gossypii, er globalt viktige skadegjørere på jodbruksvekster og hagebruksvekster. I Norge er disse artene sammen med potetbladlus, Macrosiphum euphorbiae, og grønnflekket veksthusbladlus, Aulacorthum solani, et problem i veksthus og på friland. Det er på verdensbasis registrert resistens mot pyretroider og økt følsomhet for neonikotinoider hos M. persicae og A. gossypii, mens det i Norge er utført få studier som kartlegger resistensutviklingen hos bladlus i veksthus- og frilandskulturer. For å øke kunnskapen om utbredelsen av resistens i norske bladluspopulasjoner, er det i denne studien utført biologisk testing av elleve bladluspopulasjoner innen artene M. persicae, A. gossypii, M. euphorbiae og A. solani for følsomhet overfor lambda-cyhalotrin (biologisk virkemåte 3A), tiakloprid (biokjemisk virkemåte 4A) og flonikamid (biokjemisk virkemåte 9C). Bladlusene er samlet i tidsperioden juli til november 2014 fra åtte lokaliteter i Norge. Studien viser resistens hos M. persicae populasjonene mot lambda-cyhalotrin. Populasjonene av A. gossypii, M. euphorbiae og A. solani var følsomme for lambda-cyhalotrin, men A. gossypii og A. solani samlet i Rogaland viser lavere følsomhet for de sterkeste konsentrasjonene enn populasjonene fra Østlandet. Populasjonene i studien var følsomme for tiakloprid, men M. euphorbiae populasjonen fra Rogaland har lavere mortalitet ved anbefalt dose enn populasjonen fra Akershus. Testene er for lite omfattende til å kunne gi konkrete råd til dyrkernes plantevernpraksis. Testene av M. persicae populasjonene viser lav mortalitet for alle de testede konsentrasjonene av flonikamid, også for referansestammen. Dersom samme metode skal brukes i fremtidige tester av resistens mot flonikamid, bør en forsøke å bruke andre vertplanter enn paprika eller la bladene ligge lenger i plantevernmiddelkonsentrasjonene. Studien viser at A. gossypii populasjonene har høy mortalitet ved anbefalt dose av flonikamid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectMyzus persicaenb_NO
dc.subjectAphis gossypiinb_NO
dc.subjectMacrosiphum euphorbiaenb_NO
dc.subjectAulacorthum solaninb_NO
dc.subjectplantevernmiddelresistensnb_NO
dc.subjectlambda-cyhalotrinnb_NO
dc.subjecttiaklopridnb_NO
dc.subjectflonikamidnb_NO
dc.titleKartlegging av resistens mot plantevernmidler hos norske bladluspopulasjoner (Hemiptera: Aphididae)nb_NO
dc.title.alternativeDetection of resistance to pesticides in Norwegian populations of Aphids (Hemiptera: Aphididae)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910nb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO
dc.description.localcodeM-PVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge