Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWorum, Hilde
dc.date.accessioned2015-08-03T08:50:06Z
dc.date.available2015-08-03T08:50:06Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294156
dc.description.abstractBakgrunn: Opp i mot 50% av Norges befolkning vil i løpet av livet få en eller annen psykisk lidelse. Både psykiske plager og lidelser er et betydelig folkehelseproblem i Norge, og det er store og økende omkostninger for samfunnet omkring den psykiske helsen. Enkelte med psykiske lidelser vil trenge omfattende behandling, men de fleste blir kvitt de psykiske plagene ved relativt enkle hjelpetiltak. Dette gjenspeiler behovet av lavterskeltilbud og tidligere intervensjoner. Myndighetene er opptatt av å fremme tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. I kommunene står videreutvikling og kvalitet i det psykiske helsearbeidet i fokus og ses i sammenheng med folkehelsearbeidet. Det hevdes flere positive helseeffekter ved både fysisk aktivitet og friluft på den psykiske helsen. Det finnes imidlertid få studier på hvordan deltagelse i turgrupper i natur erfares av folk med psykiske helseplager. Formål: Målet med denne studien var å få innblikk i hvordan personer med psykiske helseutfordringer opplever og erfarer deltakelse ved et organisert turtilbud i regi av Turistforeningen og få mer kunnskap om hvordan det kan være av betydning for den psykiske velvære. Metode: Studien har en kvalitativ deskriptiv metode. Metoden søker etter å studere mennesker i sin kontekst og hvordan verden anses ut i fra deres perspektiv. Datamaterialet vedrørende deltakerens opplevelse og erfaringer ble innhentet ved semi- strukturerte dybdeintervju. Studien inkluderte fire informanter, to menn og to kvinner i alderen 42- 71 år. Deltakerne ble rekruttert gjennom et organisert turtilbud. Analyse av intervjuene ble foretatt ved systematisk tekstkondensering utviklet av Kirsti Malterud. Resultater: Resultatene i denne studien viste at turgrupper i friluftsliv har et mangfold av positive aspekter som påvirker den psykiske velvære. Deltakerne uttrykker bedret humør, styrket selvtillit, oppmerksomhet, motivasjon, tro på fremtiden, samt sosial interaksjon og fascinasjon til naturomgivelsene Konklusjon: Denne studien viser hvordan deltagelse i turgrupper for personer med psykisk helseutfordringer kan ha betydning for den psykiske velvære. Studien er imidlertid basert på en kvalitativ metode med kun fire informanter, og videre forskning er nødvendig for å øke kunnskapen om hvordan organiserte turarrangement for sårbare grupper kan bidra til å styrke psykisk velvære.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectPsykisk velværenb_NO
dc.subjectTurgruppernb_NO
dc.subjectFysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectHelsenb_NO
dc.titlePsykisk helse og friluftsliv : en kvalitativ studie med fokus på deltakernes erfaringer med turgrupper i friluft, og dets betydning for den psykiske helsenb_NO
dc.title.alternativeMental Health and outdoor activity - a qualitative study focusing on the participants experience with arranged tour group, and its impact on mental health.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel