Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordnes, Mette
dc.contributor.authorOlsen, Dan Hugo
dc.date.accessioned2015-07-10T07:45:03Z
dc.date.available2015-07-10T07:45:03Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/292992
dc.description.abstractMatindustrien bærer i dag preg av at for mange produktlanseringer feiler som følge av hard konkurranse i markedet. Den sterke konkurransen gjør at produsentene stadig må fornye seg, og produsere radikale innovasjoner for å skaffe seg et konkurransefortrinn. Involvering av forbrukere i utviklingen av nye produkter er en økende trend i matbransjen og benyttes av mange aktører. Design Thinking er en tilnærming som i nyere tid har fått mye oppmerksomhet i innovasjonssammenheng og kan sees på som en brukerdrevet innovasjonsstrategi. Design Thinking er en innovasjonsprosess som benytter designerens metoder og verktøy i utviklingen av ideer og nye produkter. Temaet for denne masteroppgaven er hvordan Design Thinking kan benyttes i utviklingen av matinnovasjoner. Studien er et aksjonsforskningsprosjekt som implementerer to sentrale prinsipper fra Design Thinking i Nortura sin etablerte innovasjonsprosess. Masteroppgaven benytter et av Nortura sine produkter som case. Vi ønsker å undersøke hvorvidt Design Thinking kan ha et bidrag i denne bransjen, og om metodikken kan bidra til effektive og mer innsiktsfulle innovasjonsprosesser. Studien belyser følgende problemstilling: «Hvordan kan Design Thinking benyttes i matinnovasjon og hvordan kan en slik implementering bidra til endring av innovasjonspraksis?» Resultatene i studien viser at de to prinsippene empati og hyppig prototyping kan implementeres i forbrukerundersøkelser og bidra i utviklingen av et konsept. Design Thinking benyttes som en metode for å skaffe innsikt og forståelse om de potensielle forbrukerne av produktet. Empati-prinsippet avdekker forbrukerens behov og ønsker, mens hyppig prototyping lar forbrukerne eksperimentere fritt med prototypen for å trigge ideer til videre innovasjon. Det er vanskelig å konkludere om metodikken er interessant nok til at Nortura vil endre sin innovasjonspraksis. Studien har derimot motivert bedriften til å vurdere potensialet i metodikken etter at masteroppgaven er gjennomført. Today, the food sector is characterized by the fact that many product introductions fail, as a result of a highly competitive market. Food companies are forced to constantly reinvent themselves to obtain a competitive advantage. They have started to involve consumers in new product developments to gain this advantage. Interest in Design Thinking as an innovation approach has exploded over the last decade. Design Thinking is defined as an innovation process, which uses the design toolbox in the development of new products and ideas. This thesis details how we can use the Design Thinking approach in the food sector, by applying it in the development of food products. We will discuss how Design Thinking can contribute to the food sector, which has not fully embraced this approach. This action research project will explore how Nortura can change their innovation practice by implementing two Design Thinking principles into their innovation process. We will use one of Nortura’s radical innovations as a case, giving the project real context. The problem statement for our research is, “How can the Design Thinking approach be used in the development of food innovations, and how can this contribute to change in the innovation practice?” The results indicate that the two principles, empathy and rapid prototyping, can be applied to consumer research and contribute to concept development. Design Thinking is used as a tool for gaining deep understanding of potential customers. Empathy is used to reveal consumer needs and preferences, while Rapid Prototyping allows consumers to experiment freely with the prototype to generate new innovations. It has been difficult to conclude if Design Thinking gives an advantage significant enough for Nortura to make a change in their innovation practice. Nevertheless, Nortura is certainly motivated to learn from the experience of being a part of this research project to gain a deeper understanding of the approach.  nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectmatinnovasjonnb_NO
dc.subjectDesign Thinkingnb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.subjectfood innovationnb_NO
dc.subjectconsumer researchnb_NO
dc.subjectforbrukerinnsiktnb_NO
dc.titleDesign Thinking og matinnovasjon : en studie om hvordan Design Thinking kan implementeres i en stor norsk matprodusentnb_NO
dc.title.alternativeDesign Thinking and food innovation: A study on how to implement Design Thinking in a large norwegian food companynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel