Show simple item record

dc.contributor.advisorRootwelt, Vibeke
dc.contributor.advisorThoresen, Stein Istre
dc.contributor.authorStrøm, Magdalena
dc.contributor.authorOusland, Sofie Mordt
dc.contributor.authorBjerketveit, Ingrid Sannes
dc.date.accessioned2021-12-08T09:58:22Z
dc.date.available2021-12-08T09:58:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833308
dc.description.abstractMålet med oppgaven er å undersøke om det er sammenheng mellom hypokalsemi og dystoki hos tispe. Det brukes ulike medisinske behandlingsregimer ved dystoki hos hund, enten en kombinasjon av oxytocin og kalsium, eller kun oxytocin. Det er utført flere studier på dette som vi har gjennomgått og sammenlignet med journaldata hentet fra NMBU Dyresykehuset smådyr. En studie utført av Bergström et al. i 2006 konkluderte med at fødselens utfall ikke ble påvirket av type medisinsk behandling. Studien konkluderte med at lave nivåer av oxytocin er en mulig årsak til primær uterin inerti og at tilstanden forverres ved lave nivåer av kalsium. Frehner et al. konkluderte i 2018 med at lave konsentrasjoner av iCa trolig kan ha bidratt til utvikling av uterin inerti hos noen av de minste tispene i studien. Hollinshead et al. konkluderte i 2010 med at redusert tilgjengelighet av iCa spiller en viktig rolle i den underliggende patogenesen for utvikling av uterin inerti. I journaldata hentet fra NMBU dyresykehuset smådyr ble det målt iCa hos ca. 60% av tispene med dystoki. Kun 25% av disse hadde iCa under referanseintervallet. 51% av alle tispene med dystoki fikk medisinsk behandling, enten med oxytocin og kalsium eller kun oxytocin. Behandling med både kalsium og oxytocin bidro til vaginal forløsning hos 43 % av tispene, men det er usikkert i hvor stor grad kalsiumbehandlingen bidro til dette da kun 3 av de 7 som fikk behandling var hypokalsemiske.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBetydning av hypokalsemi ved dystoki hos tispeen_US
dc.title.alternativeSignificance of Hypocalcemia in Bitches with Dystociaen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Klinisk veterinærmedisinske fag: 950en_US
dc.source.pagenumber59en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal