Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkistad, Stian Slaatten
dc.date.accessioned2015-03-17T12:51:10Z
dc.date.available2015-03-17T12:51:10Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-03-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279499
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å undersøke ulike egenskaper ved prisen og prisrisikoen for norsk oppdrettslaks, basert på data fra perioden 1995 til 2014. I kapittel 1 gis det en oversikt over den norske oppdrettsnæringens utvikling i produksjon, produktivitet, pris og markeder. I kapittel 2 drøftes det hvorvidt og i hvilken utstrekning det som oppfattes som dramatiske situasjoner i laksemarkedet endrer volatiliteten i lakseprisen. Med utgangspunkt i fem «dramatiske» hendelser fra de siste 15 årene, sammenligner jeg volatiliteten for perioden etter den dramatiske hendelsen med en definert normalperiode. Resultatet tyder på at ingen av hendelsene har ført til varig endring i volatiliteten. På den annen side er det en rekke perioder som har ulik volatilitet, men disse periodene klarte jeg ikke å knytte til konkrete enkelthendelser. Det ble derfor konkludert med at variasjon i volatiliteten i laksemarkedet ikke forklares direkte av dramatiske markedsbegivenheter. I kapittel 3 undersøkes det om markedene for oppdrettslaks og torsk kan anses som «ett» integrert marked. Dersom det er tilfellet vil økningen i produksjon av laks kunne få konsekvenser for produsenter av torsk i form av sterkere konkurranse og lavere priser. Gjennom kointegrasjonstester blir det påvist at det ikke er noen kointegrerte forhold mellom laks og torsk. Dette tyder på at markedene for laks og torsk ikke kan regnes som «ett» marked. I kapittel 4 drøftes ulike måter å styre risiko på for lakseprodusenter. Risikoen ligger i både inntekter og kostnader. Det undersøkes hvilken effekt kostnadsrisikoen har på den totale risikoen, og om profittrisikoen kan reduseres ved hjelp av futureskontrakter for andre råvarer. Siden futuresmarkedet for laks er lite likvid, ser jeg på muligheten for å benytte futuresmarkedet for soyabønner. Resultatene tyder på at det er liten sammenheng mellom prisendringer for soyabønnekontrakter og profittmarginen for laks, og at krysshedging i futuresmarkedet for soyabønner er et lite egnet instrument for risikominimering i lakseproduksjon. This paper investigates various aspects around the price and price risk of salmon, with the hope of discovering patterns and possible strategies fish farmers can implement in their risk management. Chapter 1 gives an outline of the Norwegian salmon farming industry, with key figures and numbers regarding production, productivity, price and markets. In chapter 2 it is tested if perceived dramatic events in the salmon market change the price volatility. After choosing five different events from the past 15 years, I compare the volatility in the time after the events with the same time in previous years. Results show that the volatility did not change. On the other hand, there are several periods in the dataset with different volatility, but I was not able to relate those periods to any particular dramatic events in the market. The conclusion of the chapter is that dramatic events in the salmon market do not affect the price volatility. In chapter 3 I test if the markets for farmed salmon and sea fished cod can be considered as one. If they are part of the same market, the increased production of salmon might get dramatic consequences for the cod fishers. By testing for co-integration I find that the prices of farmed salmon and cod are not integrated and that they cannot be seen as two products in the same market. In chapter 4 I discuss possible risk managing strategies for salmon producers. A profit margin for farmed salmon is estimated in order to see what implications cost risk might have on the salmon producers’ profit risk. It is tested if it is possible to reduce profit risk by cross hedging salmon in the futures market of soybeans. The results indicate that soybean has little risk reducing power on the salmon profit risk, and that cross hedging in soybean futures is an ineffective strategy for reducing risk in the salmon market.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleLaksepriser 1995 - 2014 : studier av volatilitet og prisrelasjoner for norsk oppdrettslaksnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel