Show simple item record

dc.contributor.advisorBengtsson, Jens
dc.contributor.authorFoyn, Cecilie Christensen
dc.contributor.authorSandaa, Karoline
dc.coverage.spatialEuropeen_US
dc.date.accessioned2021-10-11T11:28:57Z
dc.date.available2021-10-11T11:28:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789027
dc.description.abstractBedrifter er under et økende press om å bli bærekraftig. Gjennom direktiv 2014/95/EU pålegges store foretak i EU å offentliggjøre ikke-finansiell informasjon. Reguleringen skal bidra til økt åpenhet blant selskapene. Kvaliteten på informasjon er imidlertid varierende. Global Reporting Initiative (GRI) har utviklet et rammeverk som selskaper kan rette sin bærekraftsrapportering etter. Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke kvaliteten på bærekraftsrapporteringen til store europeiske foretak. For å kunne si noe om kvaliteten undersøkes selskapenes bærekraftsrapporter og årsrapport opp mot GRI- rammeverket. Ved hjelp av et numerisk poengsystem basert på de tre emnepesifikke standardene i GRI undersøkes rapportene til 30 største europeiske selskapene innenfor olje- og gass-, IKT- og klessektoren. I tillegg undersøkes selskapenes rapportering for tegn på grønnvasking ved hjelp av et numerisk poengsystem basert på åtte overordnede kriterier. Legitimitetsteorien og stakeholder-teorien er sentrale for å forklare hvorfor kvaliteten på selskapenes bærekraftsrapportering er varierende. Selskapene har et økende press på seg fra ulike interessenter til å legitimere sin virksomhet. Resultatene fra denne undersøkelse viser at kvaliteten på informasjon som publiseres er varierende mellom sektorene. Olje- og gass-sektoren scorer vesentlig høyere innenfor de tre emnespesfikke standardene enn IKT- og klessektoren. I henhold til kriteriene som stilles i GRI viser olje- og gass-sektoren enn større åpenhet i deres arbeid med bærekraft. Imidlertid krever GRI standardene svært detaljert informasjon, og ingen selskapene som undersøkes oppnår en måloppnåelse på høyere enn 57%. Videre viser undersøkelsen en moderat korrelasjon mellom GRI-score og grønnvasking-score, men dette resultatet er ikke nok til å forsterker resultat fra GRI analysen.en_US
dc.description.abstractBusinesses are under increasing pressure to become sustainable. Directive 2014/95/EU requires large companies in the EU to publish non-financial information, which is intended to increase transparency in the company's reporting. However, the quality of this reporting can be variable. The Global Reporting Initiative (GRI) has developed a framework that companies can use to meet this regulation. The purpose of this thesis is to examine the quality of these reports, using the GRI framework as a measure for quality.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEn undersøkelse av kvaliteten på europeisk bærekraftsrapportering i tre sektoreren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal