Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorYstad, Eystein
dc.contributor.authorStrand, Peder
dc.contributor.authorWinnæss, Stian Hagen
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-09-20T13:38:05Z
dc.date.available2021-09-20T13:38:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779261
dc.description.abstractI et stadig mer digitalisert samfunn retter vi fokus på å belyse hvordan ulike bransjer i norsk næringsliv benytter seg av digitalisering i arbeidet med forretningsmodellinnovasjon. Ifølge OECD er Norge et av de landene som har kommet lengst når det kommer til arbeidet med digitalisering (Regjeringen, 2019). Ved å digitalisere forretningsmodellen til en organisasjon, kan det skape verdi både for norsk næringsliv og samfunnet vårt. Forretningsmodellbegrepet har fått stor oppmerksomhet fra det oppstod på 1990-tallet og frem til i dag. Ny teknologi, innovasjon og digitalisering er ulike faktorer som kan ha en påvirkning på en organisasjons forretningsmodell. Med bakgrunn i dette, har studien forsøkt å svare på følgende problemstilling: «Hvilke muligheter gir digitalisering for forretningsmodellinnovasjon i norske bedrifter?»en_US
dc.description.abstractIn an increasingly digital society, we are trying to shed light on how different industries in Norwegian business and industry use digitalization in their work with business model innovation. According to the OECD, Norway is one of the countries that has come the furthest when it comes to digitization (Regjeringen, 2019). By digitizing the business model of an organization, it can create value for both Norwegian business and our society. The business model concept has received increased attention after its inception in the 1990s until today. New technology, innovation and digitalization are various factors that can have an impact on an organization's business model. Based on this, the study has tried to answer the following issue: "What opportunities does digitalization provide for business model innovation in Norwegian business and industry?"en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDigitalisering i norsk næringsliv : hvilke muligheter gir det for forretningsmodellinnovasjon?en_US
dc.title.alternativeDigitalization in Norwegian business and industry : what opportunities does it bring to business model innovation?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-EIen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal