Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRemberg, Siv Fagertun
dc.contributor.authorBreifjell, Katrine
dc.date.accessioned2021-09-01T11:43:55Z
dc.date.available2021-09-01T11:43:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772231
dc.description.abstractI Norge er jordbærsesongen relativt kort og dyrkning av jordbær i nord kan være problematisk, på grunn av det kjølige klima. Ved å dyrke jordbær i tunnel vil det bidra til en forlengelse av vekstsesongen i sør og det kan bli lettere å dyrke jordbær nordover. I enkelte land er det vanlig å produsere jordbær i tunell. I Norge er det kun en liten del av produksjonen av jordbær som foregår i tunnel. Det er en stor kostnad å starte opp å dyrke bær i tunnel. Det er mange fordeler ved å dyrke jordbær i tunnel, som stabile leveranser, større avlinger, god kvalitet og et godt vekstklima. Når vi skal bedømme kvaliteten på jordbær ser vi på den ytre og indre kvaliteten. På den ytre kvaliteten vurderer vi produktets størrelse, utsende, form og farge. Indre kvalitet på produktet går på smak og aroma, fasthet, konsistens og innholdsstoffer. Kvaliteten på produktet blir påvirket av ulike forhold som klima, miljø, lys, gjødsel, produksjonsmåte og geografisk beliggenhet. Det har blitt gjort få undersøkelser på kvalitet på de to remonterende jordbærsortene Murano og Delizzimo. Det var da ønskelig å se nærmere på kvalitet og innholdsstoffer på disse to jordbærsortene. Denne masteroppgaven er en blanding av praktisk arbeid og teori. Jordbærsortene Murano og Delizzimo ble høstet sommeren 2020. Jordbærsortene Saga, Korona, Polka og Nobel ble kjøpt inn fra en frilandsprodusent 2. juni for å se om det er noen store forskjeller mellom disse fire frilandsortene og de to remonterende sortene produsert på hhv. Friland og i tunnel. I denne oppgaven skulle jeg se på de ulike kvalitetsegenskapene (avlingsnivå, bærvekt, fasthet, vitamin C, pH, syre%, oppløst tørrstoff, antioksidantaktivitet, anthocyaniner og fenoler) hos Murano og Delizzimo som er en remonterende jordbærsort og sortene Saga, Polka, Nobel og Korona som er dyrket på friland. Murano og Delizzimo ble plantet ut i tunnel 15.04.20. Resultatet viser at avlingen hos Delizzimo begynte å avta fra 7. september 2020 og hos Murano 14. september 2020. Resultatet viste svingninger i kvalitetsegenskapene (bærvekt, fasthet, C – vitamin, pH, syre%, oppløst tørrstoff, antioksidantaktivitet, anthocyaniner og fenoler) gjennom høstsesongen hos begge disse to sortene. Det var også forskjeller i kvalitetsegenskapene (bærvekt, fasthet, C – vitamin, pH, syre%, oppløst tørrstoff, antioksidantaktivitet, anthocyaniner og fenoler) i frilandssortene Korona, Saga, Polka og Nobel.en_US
dc.description.abstractIn Norway, the growing season for strawberries is quite short, and growing strawberries this far north can be quite problematic because of the cold climate. By growing strawberries in tunnels, the growing season can be expanded in the southern part of the country and make it possible to grow strawberries further north. In some countries, growing strawberries in tunnels is quite common. In Norway, only a small part of strawberries are produced in tunnel. Starting strawberry production in a tunnel will necessarily be (quite?) costly, but there are many advantages with this production method: Regular deliveries, increased yields, good quality and good growing conditions (an advantageous climate for growth?).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKvalitet i remonterende og kortdagsplanter av jordbær (Fragaria x ananassa Duch.)en_US
dc.title.alternativeQuality in everbearing and SD strawberry cultivarsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US
dc.description.localcodeM-PVen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal