Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAune, Stig Aleksander
dc.contributor.advisorNavrud, Ståle
dc.contributor.authorStrand, Mina Agner
dc.contributor.authorHeiberg, Sarah Stensholt
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-08-25T09:08:00Z
dc.date.available2021-08-25T09:08:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771122
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet. Vi har sammenlignet bedriften Norrøna med konkurrenten Bergans gjennom regnskapsanalyser og analyse av bedriftenes CSR. Formålet med oppgaven har vært «å undersøke sammenhengen mellom satsing på bærekraft og lønnsomhet i sportsbransjen med Norrøna som eksempel». Bakgrunnen for å velge Norrøna er at de leverer kvalitetsprodukter med lang levetid samtidig som de har etablert en tydelig bærekraftstrategi. Vi utarbeidet tre hypoteser som vi ønsket å besvare i løpet av oppgaven. Hypotese 1: CSR medfører økt lønnsomhet. Svaret på hypotese 1 ble at CSR kan medføre økt lønnsomhet dersom det utføres korrekt. Hypotese 2: Norrøna påvirkes av eksterne interessenter til å være bærekraftig. Svaret på hypotese 2 ble at Norrøna i liten grad påvirkes av eksterne interessenter til å være bærekraftige. Hypotese 3: Norrøna markedsfører seg som mer bærekraftige enn de i realiteten er. Svaret på hypotese 3 ble at dette gjør de ikke. Vi har analysert Sustainable Brand Index (SBI), interessenters forventning til bærekraft, bærekraftstiltakene til Norrøna og Bergans, greenwashing og miljøledelsessystemer. Analysen viste at det ikke er vesentlige forskjeller i bærekrafttiltakene til Norrøna og Bergans. Likevel ser vi at Bergans scorer høyere på SBI, som er konsumenters vurdering av varemerkers bærekraftsnivå. Våre analyser viser at en mulig årsak til dette kan være at Norrøna ikke anser konsumenter til å være den viktigste interessegruppen til å bestemme graden av bærekraft i selskapet, men at den største driveren finnes i selskapet i form av ansatte og eiere. De har derfor ikke prioritert indekser som SBI. Noe av årsaken ligger også i at Norrøna velger å støtte andre indekser som er basert på vitenskap med sikte på samarbeid og industriendring. I regnskapsanalysen avdekket vi store forskjeller mellom Norrøna og Bergans sin finansielle stilling. Selskapene vurderer vi å være svært sammenlignbare slik at forskjellene i stor grad kan sies å skyldes faktiske forskjeller mellom selskapene. Norrøna hadde meget god lønnsomhet, likviditet og soliditet, mens Bergans sine nøkkeltall var lite tilfredsstillende. På bakgrunn av våre analyser har vi funnet ut at bærekraft kan medføre både økt, og redusert lønnsomhet. Å ha bærekraft godt integrert i verdikjeden er essensielt for at utfallet skal ha en positiv effekt på lønnsomheten. Bærekraft og lønnsomhet har en sammenheng, men forutsetningen er at arbeidet må utføres korrekt, transparent og finne sted i hele verdikjeden. Det er små detaljer som kan bestemme om lønnsomheten blir høyere eller lavere. Mye tyder på at Norrøna har taklet disse detaljene bedre enn konkurrenten.en_US
dc.description.abstractThismaster thesis researches how sustainability and profitability can relate. We have compared Norrøna and Bergans both by conducting accounting analyses and analysing the company’s CSR. The purpose is “to investigate the connection between investing in sustainability and profitability in the sports industry with Norrøna as an example”. The reason for choosing Norrøna is that they deliver quality products with a long service life while at the same time having an established sustainability strategy. We answered this more thoroughly through three hypotheses. Hypothesis 1: CSR leads to increased profitability. The answer to hypothesis 1 was that CSR could lead to increased profitability if it is performed correctly. Hypothesis 2: Norrøna is influenced by external stakeholders to be sustainable. The answer to hypothesis 2 was that Norrøna is to a small extent influenced by external stakeholders to be sustainable. Hypothesis 3: Norrøna market themselves as more sustainable than they are. The answer to hypothesis 3 was that they do not.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEr bærekraft lønnsomt?en_US
dc.title.alternativeIs sustainability profitable?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal