Show simple item record

dc.contributor.authorMilleret, Cyril
dc.contributor.authorDupont, Pierre
dc.contributor.authorÅkesson, Mikael
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorKindberg, Jonas
dc.contributor.authorBischof, Richard
dc.date.accessioned2021-08-03T18:17:01Z
dc.date.available2021-08-03T18:17:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2535-2806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766059
dc.description.abstractBackground The Scandinavian wolf (Canis lupus) population is being monitored annually using non-invasive genetic sampling (NGS) and recovery of dead individuals. DNA extracted from faeces, urine, hair, and tissue is used to identify the species, sex, and individual from which each sample originated. These data have been compiled in the Scandinavian large carnivore database Rovbase 3.0 (www.rovbase.se). Approach Using the Bayesian open-population spatial capture-recapture (OPSCR) model developed by RovQuant (Bischof et al., 2019b, 2020), we estimated annual density and vital rates of the Scandinavian wolf population for nine seasons from 2012/13 to 2020/21. The OPSCR model accounts for individual movements, as well as imperfect and variable detection. Results The OPSCR model yielded annual density maps and both total and jurisdiction-specific population sizes for wolves from 2012/13 to 2020/21. The estimated number of wolves for October 1, 2020 (start of the 2020/21 monitoring season) was 460 individuals (CrI: 439 - 483), of which 371 (CrI: 351-392) were located in Sweden and 89 (CrI: 80-99) in Norway. In addition to annual density and jurisdiction-specific abundance estimates, we report estimates of survival, recruitment, and detection probabilities.en_US
dc.description.abstractBakgrunn Den skandinaviske bestanden av ulv (Canis lupus) blir overvåket årlig ved bruk av ikke-invasiv genetisk prøveinnsamling (NGS) og gjenfunn av døde individer. DNA ekstrahert fra skit, urin, hår og vev brukes til å identifisere art, kjønn og individ for hver enkelt prøve. Denne informasjonen samles og ivaretas i den skandinaviske databasen for store rovdyr; Rovbase 3.0 (www.rovbase.se). Tilnærming Ved bruk av en Bayesiansk åpen romlig fangst-gjenfangst populasjons modell (OPSCR), utviklet av RovQuant (Bischof et al., 2019b, 2020), estimerte vi årlige tettheter og demografiske rater hos den skandinaviske ulvebestanden i ni sesonger fra 2012/13 til 2020/21. OPSCR modellen tar høyde for individers forflytninger, samt variabel oppdagbarhet. Resultater OPSCR modellen gav årlige kart med tetthet av ulv fra 2012/13 til 2020/21, hvor bestandsstørrelsen både totalt og innenfor ulike administrative enheter kunne avledes. Det estimerte antallet ulver for 1. oktober 2020 var 460 individer (CrI: 439 - 483), hvorav 371 (CrI: 351-392) var lokalisert i Sverige og 89 (CrI: 80-99) i Norge. I tillegg til årlige tettheter og områdespesifikke bestandsestimater, gir rapporten estimater på årlig overlevelse, rekrutering og oppdagbarhet i den skandinaviske bestanden av ulv for perioden 2012/13 til 2020/21.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesMINA fagrapport;72
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectCanis lupusen_US
dc.subjectulven_US
dc.subjecttettheten_US
dc.subjectpopulasjonsdynamikken_US
dc.subjectdeteksjonssannsynligheten_US
dc.subjectikke-invaderende innsamling av genetisk materialeen_US
dc.subjectåpen populasjon romlig fangst-gjenfangsten_US
dc.subjectrovdyrforvaltningen_US
dc.subjectwolfen_US
dc.subjectpopulation densityen_US
dc.subjectpopulation dynamicsen_US
dc.subjectdetection probabilityen_US
dc.subjectnon-invasive genetic samplingen_US
dc.subjectopen-population spatial capture-recaptureen_US
dc.subjectcarnivore managementen_US
dc.titleEstimates of wolf density, abundance, and population dynamics in Scandinavia, 2012 - 2021en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber30en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • MINA fagrapport (MINA) [72]
    Rapporter skrevet av ansatte ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Reports written by the staff at Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal