Høgskolesekretær Olav Klokk (1885-1964) skrev i årene 1940-1964 dagbok som omfatter både hans arbeid som høgskolesekretær (direktør) på Norges Landbrukshøgskole, og mer private forhold. Dagboka er i all hovedsak skrevet dag for dag og maskinskrevet av Olav Klokk selv. Etter hans død har dagboka vært i datteren Astrid Klokks eie. Dagboka omfatter viktige perioder i NLHs og Norges historie. Olav Klokk skrev også dagbok fra sin tid som student ved NLH i årene 1905-1907. Dagbøkene er klausulerte frem til 2035.

Recent Submissions

View more