Høgskolesekretær Olav Klokk (1885-1964) skrev i årene 1940-1964 dagbok som omfatter både hans arbeid som høgskolesekretær (direktør) på Norges Landbrukshøgskole, og mer private forhold. Det er dagbøkene fra årene 1940-1959 som er registrert her. Dagbøkene er i all hovedsak skrevet dag for dag og er maskinskrevet av Olav Klokk selv. Etter hans død har dagbøkene vært i datteren Astrid Klokks eie. Dagbøkene omfatter viktige perioder i NLHs og Norges historie. Olav Klokk skrev også dagbok fra sin tid som student ved NLH i årene 1905-1907. Dagbøkene er klausulerte frem til 2035.

Nye registreringer

Vis flere