Show simple item record

dc.contributor.advisorLeifsen, Esben
dc.contributor.advisorMcNeish, John Andrew
dc.contributor.authorHelmcke, Cornelia
dc.coverage.spatialColombia, Huilaen_US
dc.date.accessioned2021-06-24T09:43:45Z
dc.date.available2021-06-24T09:43:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-575-1736-6
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761077
dc.description.abstractThis dissertation examines the environmental struggle caused by a large-scale dam project in Huila province, Colombia, and the politics that allowed the controversial hydroelectric power plant “El Quimbo” to start operating in 2015. Through examining different truth regimes around the environmental impacts, the thesis provides a nuanced understanding of the profound differences between conventional apolitical economic and ecological framings of versus political ecology approaches to such investments. It seeks to understand how related politics across temporal and spatial scales structured the possible fields of action of the affected population. More specifically, it analyses how spaces of contestation are opened or closed through the production of knowledge of place, the reconfiguration of space and infrastructure, the distribution of discourses and narratives, the enactment of networks across scales, as well as of democratic control mechanisms. With this, the study contributes to the conceptualisation of aspects of power within political ecology.en_US
dc.description.abstractDenne avhandlingen undersøker en miljøkonflikt forårsaket av et storskala damprosjekt i Huila-provinsen, Colombia, og politikken som muliggjorde igangsettelsen av det kontroversielle vannkraftverket “El Quimbo” i 2015. Gjennom en studie av forskjellige sannhetsregimer rundt miljøkonsekvenser, gir avhandlingen nyansert innsikt i de dype forskjellene mellom konvensjonelle apolitiske økonomiske og økologiske rammer for forståelse, versus politisk økologiske tilnærminger til slike investeringer. Studien søker å forstå hvordan politikk utført over tid og i ulike kontekster strukturerte de mulige handlingsfeltene til den berørte befolkningen. Mer spesifikt analyserer den hvordan kontroversielle handlingsrom åpnes eller lukkes gjennom produksjon av kunnskap om sted, rekonfigurering av rom og infrastruktur, distribusjon av diskurser og fortellinger, dannelse av nettverk “mellom skalaer”, samt gjennom demokratiske kontrollmekanismer. Med dette bidrar studien til en begrepsfesting av maktaspekter innen politisk økologi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2021:37
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPolitical ecologyen_US
dc.subjecthydroelectricityen_US
dc.subjectColombiaen_US
dc.subjectenvironmental conflictsen_US
dc.subjectextractivismen_US
dc.subjectgreen energyen_US
dc.subjectLatin Americaen_US
dc.subjectdamsen_US
dc.titleThe defence of territory : contested environmental politics at the El Quimbo hydroelectric dam in Huila, Colombiaen_US
dc.title.alternativeTil forsvar for territoriet : strid rundt miljøpolitikk ved El Quimbo vannkraftverk i Huila, Colombiaen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal