Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGjølberg, Ole
dc.contributor.advisorSteen, Marie
dc.contributor.advisorFretheim, Torun
dc.contributor.authorGrefsrud, Fredrik
dc.contributor.authorSjo, Henrik Tønnessen
dc.coverage.spatialUSAen_US
dc.date.accessioned2020-12-30T21:44:48Z
dc.date.available2020-12-30T21:44:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721152
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å analysere og drøfte hvordan 17 selskaper notert på New York Stock Exchange påvirkes av endringer i oljeprisen i perioden 2005-2020. Vi anvender OLS-regresjon og kvantilregresjon for å undersøke hvordan selskapene påvirkes av endringene, om endringene påvirker aksjeavkastningen frem i tid, om endringene påvirker aksjeavkastningen asymmetrisk, og om kvantilregresjon vil avdekke informasjon som utelates av standard OLS-regresjon. Funnene i regresjonen reflekterer tidligere studier om at oljeprisfluktuasjoner påvirker aksjeavkastning for selskaper innenfor olje og gass, og at oljebetaene varierer blant selskapene. Samtidig finner vi forskjell i hvorvidt oljeprisendringene påvirker de ulike sektorene selskapene er kategorisert i. Resultatene fra modellen med laggede variabler avdekker svært få signifikante forhold. Vi observerer at det eksisterer signifikante verdier hos to av selskapene når oljeprisen lagges med en måned, og signifikante verdier hos tre av selskapene når oljeprisen lagges med tre måneder. Resultatene i fra modellen med asymmetri avdekker signifikante verdier for positive endringer hos 16 av 17 selskaper, men bare 7 av 17 selskaper har signifikante verdier for negative endringer. Vi finner derimot bare fire forhold hvor forskjellen mellom betaverdiene er signifikant, og vi kan derfor ikke anta at oljeprisen har asymmetrisk effekt på aksjeavkastningen til selskapene. Funnene i kvantilregresjonen avdekker at selv om majoriteten av selskapene har signifikante positive verdier over hele avkastningsfordelingen, finner vi svært få indikasjoner på at det eksisterer signifikante forskjeller mellom de ulike kvantilene.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this assignment is to analyse how 17 companies listed on New York Stock Exchange are affected by changes in the oil price during the period 2005 – 2020. By using ordinary least square (OLS) regression models and a quantile regression approach, we seek to determine how the stock returns are affected by the change, whether or not the stock return shows a delayed reaction to the changes, if the changes have an asymmetric effect on the stock returns and if a quantile regression approach will uncover information about the relationship left out by the OLS regression.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOljeprisfluktuasjoneren_US
dc.subjectOljeprisendringeren_US
dc.subjectAksjeavkastningen_US
dc.subjectNYSEen_US
dc.subjectWTIen_US
dc.titleAksjemarkedets følsomhet overfor oljeprisendringer : en empirisk analyse av aksjeavkastningen til 17 olje- og gasselskaper notert på New York Stock Exchange i perioden 2005-2020en_US
dc.title.alternativeThe stock market’s sensitivity to oil price changes : an empirical analysis of stock returns for 17 oil and gas companies listed on the New York Stock Exchange during the period 2005–2020en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.source.pagenumber70en_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal