Show simple item record

dc.contributor.advisorStrand, Eric
dc.contributor.authorSundström, Emma Sofia
dc.contributor.authorSolberg, Kristine
dc.date.accessioned2020-12-17T12:18:38Z
dc.date.available2020-12-17T12:18:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720036
dc.description.abstractLøpshester er avhengig av å ha et velfungerende respirasjonssystem for å kunne prestere maksimalt på løpsbanen. Øvre luftveislidelser er relativt vanlig forekommende, og i diagnostikken av disse benyttes hovedsakelig øvre luftveis endoskopi. Det finnes også objektive målemetoder som kan benyttes for å vurdere funksjonen til de øvre luftveiene. Denne litteraturstudien tar for seg objektive målemetoder, og det presenteres en sammenstilling av tidligere målte verdier. Det fokuseres på målinger av peak faryngal- og trakealtrykk, peak luftstrøm, og minuttvolum. I resultatdelen blir verdier målt hos hester med normale øvre luftveier presentert. For å kunne vurdere nytten av de objektive målemetodene i diagnostisk sammenheng presenteres også verdier målt før og etter inntredelse av tre øvre luftveislidelser. De utvalgte lidelsene er; dynamisk larynkskollaps, dorsal dislokering av den bløte ganen og recurrent laryngal neuropati. Resultatene viser at verdier målt med objektive målemetoder varierer noe mellom ulike studier. De viser også hvordan de tre utvalgte øvre luftveislidelsene gir seg utslag i måleresultatene. Det konkluderes med at de undersøkte objektive målemetodene er diagnostiske hjelpemidler spesielt nyttige i tilfeller hvor det ønskes et objektivt mål på en endring, for eksempel før og etter en manipulering. I slike tilfeller er det en forutsetning at det brukes samme utstyr og testprotokoll ved alle målinger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleObjektive målemetoder av øvre luftveisfunksjon hos løpshester - minuttvolum, luftstrøms- og trykkmålingeren_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber76en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal