Show simple item record

dc.contributor.advisorRørtveit, Runa
dc.contributor.advisorHarjen, Hannah
dc.contributor.authorSandberg, Nora Kristensen
dc.contributor.authorAas, Karoline Lunde
dc.contributor.authorAsklöf, Isa Linn
dc.date.accessioned2020-12-14T14:10:15Z
dc.date.available2020-12-14T14:10:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719253
dc.description.abstractVed langtids EKG-undersøkelse registreres hjertets elektriske aktivitet, frekvens og rytme over en tidsperiode på minimum 24 timer. Indikasjonene for bruk er blant annet funn av arytmier eller episoder med synkope, og langtids EKG utgjør dermed et av de diagnostiske hjelpemidlene ved utredning av hjertesykdom hos hund. I denne studien har 18 friske Labradorer i alderen 18 måneder opp til og med 8 år gjennomgått en langtids EKG-monitorering ved bruk av Holter EKG. For å sikre at de inkluderte hundene var friske gjennomgikk alle klinisk undersøkelse, ekkokardiografi og blodtrykksmåling. Serumkonsentrasjonen av troponin (cTnI), en biomarkør for myokardskade, ble også målt. Hundene fikk først påsatt en korttids EKG, og senere en Holter EKG som de hadde på seg i minimum 24 timer. Målet med oppgaven var å undersøke normalvariasjoner på langtids EKG-registrering av voksne, friske Labrador retrievere. Studien viste en stor variasjon i EKG-resultatene hos de 18 hundene, og det ble oppdaget episoder med arytmi hos 13 av 18 hunder (72 %). Det vanligste funnet var ventrikulære komplekser, mer spesifikt premature ventrikulære komplekser som forekom hos 6 av 18 hunder (33 %). Det ble også oppdaget supraventrikulære komplekser hos 5 av 18 hunder (28%), der én hund hadde episoder med supraventrikulær takykardi. Hos 4 av 18 hunder (22 %) ble det gjort funn av junctional rytme, og én av hundene hadde en 2. grads AV-blokk. Disse funnene viser at hjerterytmeforstyrrelser forekommer hos klinisk friske Labradorer, men de individuelle forskjellene er store. Flere studier med større populasjoner er derfor nødvendig for å kartlegge normalvariasjoner på langtids EKG hos friske hunder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Science, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLangtids EKG-registrering av friske Labrador retrievereen_US
dc.title.alternativeLong-term ECG-monitoring of Healthy Labrador Retrieversen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber84en_US
dc.description.localcodeVETen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal