Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLillemo, Morten
dc.contributor.advisorFicke, Andrea
dc.contributor.advisorDieseth, Jon Arne
dc.contributor.authorRuud, Anja Karine
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-24T20:59:26Z
dc.date.available2020-11-24T20:59:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-575-1460-0
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2689429
dc.description.abstractWheat is one of the most important food crops worldwide. In normal years, the proportion of food quality wheat grown in Norway exceeds 50 %. However, the quality and yield can be significantly challenged by unfavorable weather and disease epidemics. Septoria leaf blotch (SNB) is one of the most important diseases in Norwegian spring wheat, and is caused by the ascomycete Parastagonospora nodorum. Breeding for resistance to SNB has been hampered due to the polygenic and quantitative nature of the genetic resistance, and the farmers often have to rely on fungicides to control the disease. In recent years, substantial progress has been made in understanding the P.nodorum-wheat pathosystem. Several host-specific interactions between necrotrophic effectors (NEs) and host sensitivity (Snn) genes have been identified and play major roles in SNB seedling resistance. Some of the NEs have been cloned and can be used to screen breeding material at the seedling stage. The effects of these host-specific interactions have been less investigated at the adult plant stage under field conditions. In this PhD project, we used spring wheat populations that segregated for susceptibility and resistance to SNB. The plants were screened for adult plant resistance to SNB under natural infection in mist irrigated field trials. To investigate seedling resistance, seedling plants were inoculated with P. nodorum isolates in the greenhouse, infiltrated with culture filtrate from the isolates and with semi-purified necrotrophic effectors SnToxA, SnTox1 and SnTox3. We found that sensitivity to the two major necrotrophic effectors SnToxA and SnTox3 can contribute significantly to increased disease severities at the adult plant stage in the field. Sensitivities to the necrotrophic effectors SnToxA and SnTox3 were common in the Nordic breeding material, and the effector genes seem prevalent in the Norwegian P. nodorum pathogen population. The effect of other host-specific interactions at the adult plant stage could not be validated in this study. The genetic analysis revealed that several quantitative trait loci (QTL) for SNB resistance were significant at both the seedling and adult plant stage. Some of these loci were stable across several years in the field. In addition, several stable loci were identified as significant only in the field at the adult plant stage and could also be interesting for breeding.en_US
dc.description.abstractHvete er en av de viktigste matplantene på verdensbasis. I gjennomsnittsår er mer enn 50 % av hveten som konsumeres i Norge produsert innenlands. Hveteaksprikk forårsaket av soppen Parastagonospora nodorum er en av de viktigste sykdommene i vårhvete i Norge. Foredling for resistens mot denne sykdommen er krevende, blant annet fordi den genetiske resistensen består av mange gener, hvert med relativt liten effekt. Bøndene er derfor ofte avhengige av å sprøyte med fungicider. I senere tid har forståelsen av mekanismene bak samspillet mellom P. nodorum og hvete økt betraktelig. Flere vertsspesifikke interaksjoner er involvert, mellom nekrotrofe effektorer (NE) som produseres av soppen, og korresponderende sensitivitets-gen (Snn) i planten. Noen av de nekrotrofe effektorene har blitt klonet og kan brukes til å teste foredlingsmateriale for sensitivitet på småplantestadiet. Effekten av disse interaksjonene på resistens hos voksne planter under feltforhold har blitt mindre undersøkt. I dette prosjektet studerte vi ulike vårhvetepopulasjoner som segregerte for mottagelighet og resistens mot hveteaksprikk. Plantene ble testet for voksenplanteresistens under naturlig smitte i dusjvannede feltforsøk. For å undersøke småplanteresistens, ble småplanter inokulert med P. nodorum-isolater i veksthus, infiltrert med kulturfiltrat fra isolatene og med enkelt-effektorene SnToxA, SnTox1 og SnTox3. Vi fant at sensitivitet for de to nekrotrofe effektorene SnToxA og SnTox3 kunne bidra til signifikant høyere mottagelighet for hveteaksprikk under feltforhold. Sensitivitet for SnToxA og SnTox3 var utbredt i det norske vårhvetematerialet, og det så ut til at disse effektorgenene var vanlige i den norske P. nodorum-populasjonen. Effekten av andre vertsspesifikke samspill på voksenplantestadiet kunne ikke bli bekreftet i denne studien. De genetiske analysene viste at flere loci for kvantitativ hveteaksprikk-resistens var felles for både småplante- og voksenplanteresistens. Flere av disse hadde stabil effekt over flere år i felt, noe som gjør dem til gode kandidater for markørassistert seleksjon. I tillegg var hadde flere loci stabil effekt bare på voksenplantestadiet, og kan også være interessante for foredling.en_US
dc.description.sponsorshipGraminor AS, Fiskå Mølle, Felleskjøpet Agri, Strand Unikornen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2017:63
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHveteen_US
dc.subjectResistensgenetikken_US
dc.subjectGenetikken_US
dc.subjectPlanteforedlingen_US
dc.subjectPlantepatologien_US
dc.subjectWheaten_US
dc.subjectResistance geneticsen_US
dc.subjectgeneticsen_US
dc.subjectPlant pathologyen_US
dc.subjectPlant breedingen_US
dc.titleResistance to Septoria nodorum leaf blotch and the importance of sensitivity to necrotrophic effectors in Norwegian spring wheaten_US
dc.title.alternativeResistens mot hveteaksprikk og betydningen av sensitivitet for nekrotrofe effektorer i norsk vårhveteen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 224833en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal