Show simple item record

dc.contributor.advisorFalleth, Eva
dc.contributor.advisorBerge, Erling
dc.contributor.authorSingsaas, Marianne
dc.date.accessioned2020-11-24T15:01:40Z
dc.date.available2020-11-24T15:01:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-575-1297-2
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2689407
dc.description.abstractI 2007 initierte Miljøverndepartementet regionale planprosesser i elleve fjellområder med villrein. Planene skulle «forene målene om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om en helhetlig forvaltning av fjellområdene og sikring av villreinens leveområder (pp. 1-2)». Dette representerer den hittil største satsingen på regional planlegging som forvaltningsredskap i fjellområdene. Målet med avhandlingen er å analysere regional planlegging som en institusjon for helhetlig forvaltning av fjellområdene. Plan- og bygningslovens § 3-1 slår fast at «Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område sees i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten». En helhetlig forvaltning i denne avhandlingens sammenheng blir derfor tolket som en samordning på tvers av interessefelt, sektorer og institusjoner.en_US
dc.description.abstractIn 2007, the Norwegian Ministry of Environment initiated regional planning processes in 11 mountain areas with wild reindeer. The plans were intended to “unite the goals of local restructuring and development with national goals for a comprehensive management of mountain areas and protection of the wild reindeer habitats” (Ministry of Environment, 2007, p. 1). This represents the largest commitment to regional planning as a management tool in mountain areas in Norway to date. The aim of the dissertation is to analyse regional planning as an institution for a comprehensive management of the mountain areas and protection of wild reindeer habitats. Section 3-1 in the Planning and Building Act states that the planning shall promote comprehensive management through a coordination of sectors and administrative levels. A Comprehensive management is therefore interpreted in this dissertation as a high level of Coordination between sectors, institutions and fields of interests.en_US
dc.description.sponsorshipStiftelsen Norsk Villreinsenteren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2016:06
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleRegional planlegging som redskap for helhetlig arealforvaltning i villreinfjelleneen_US
dc.title.alternativeRegional planning as a tool for comprehensive management in the wild reindeer mountainsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.source.pagenumber72en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal