Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHofstad, Ole
dc.contributor.advisorEik, Lars Olav
dc.contributor.advisorTrømborg, Erik
dc.contributor.authorRannestad, Meley Mekonen
dc.date.accessioned2020-11-10T13:44:49Z
dc.date.available2020-11-10T13:44:49Z
dc.date.issued2020-11-10
dc.identifier.isbn978-82-575-1261-3
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687182
dc.description.abstractTropical deforestation is among the principal causes of emissions of carbon dioxide (CO2). Nevertheless, tropical forests play an important role in regulating global climate by serving as carbon reservoirs. This has led to the consideration of the policy measure known as REDD+ in the global climate change mitigation agenda. REDD+ stands for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, enhancing forest carbon stocks, sustainable management and conservation of forests. Assessing the economic feasibility of REDD+ policy is an important step towards implementing it. The objectives of this thesis were therefore to (1) estimate and compare the REDD+ payments required to compensate the opportunity costs (OCs) of stopping conversion of montane forest and miombo woodland into cropland (Paper I), (2) assess longterm productivity of agriculture on former miombo woodlands and its implication for OC estimation (Paper II), (3) investigate optimal use of miombo woodlands for charcoal production considering REDD+ payments for carbon sequestration and reduced degradation (Paper III), and (4) assess the past and future profitability of deforestation of miombo woodlands considering the externality of deforestation in terms of CO2 emissions (Paper IV).nb_NO
dc.description.abstractAvskoging i tropene er en av de viktigste årsakene til menneskeskapte utslipp av CO2. De tropiske skogene er viktige i klimasammenheng siden de fortsatt representerer store karbonlagre. Dette har medført at man har vurdert det klimapolitiske tiltaket som har fått betegnelsen REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, enhancing forest carbon stocks, sustainable management and conservation of forests) i den internasjonale diskusjonen om global oppvarming. Å vurdere økonomien i dette tiltaket er et nødvendig skritt på veien til mulig gjennomføring. Målene med denne studien har derfor vært (1) å anslå og sammenligne de REDD+-betalingene som kreves for å kompensere de alternativkostnadene som følger av at man ikke kan rydde og dyrke opp fjellregnskog eller åpen lavlandsskog i Tanzania (artikkel I), (2) vurdere den langsiktige utviklingen i arealproduktivitet i åkerbruket etter oppdyrking av åpen lavlandsskog, og hvilken betydning dette har for alternativkostnadene (artikkel II), (3) undersøke optimal avvirkning i åpen lavlandsskog dersom man betaler for karbonlagring og redusert skogforringelse (artikkel III), og endelig (4) anslå lønnsomheten av historisk og framtidig avskoging av åpen lavlandsskog når man tar hensyn til kostnaden av CO2-utslipp (artikkel IV).nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2015:81
dc.titleEconomic analysis of carbon sequestration and storage in Tanzanian forestsnb_NO
dc.title.alternativeØkonomisk analyse av karbonfangst og -lagring i tanzaniansk skognb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber1 b. (flere pag.)nb_NO
dc.relation.projectClimate Change Impacts, Adaptation and Mitigation (CCIAM)nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel