Show simple item record

dc.contributor.advisorFretheim, Torun
dc.contributor.authorEsmaeli, Ramin Mansuri
dc.contributor.authorDejolli, Petrit
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-09T09:17:12Z
dc.date.available2020-10-09T09:17:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681932
dc.description.abstractKunstig intelligens (AI) har for alvor startet sitt inntog i samfunnet og representerer store muligheter for både enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Selv om teknologien gjør det mulig å løse oppgaver stadig bedre og på helt nye måter, byr AI også på utfordringer og fallgruver. Formålet med masterutredningen er å bidra til økt forståelse for og kunnskap om hvordan mediebransjen utnytter kunstig intelligens, og undersøke hvilke effekter AI har i et konkret selskap. Dette ble virkeliggjort gjennom en casestudie av nyhetsbyrået NTB (Norsk Telegrambyrå). Studien tar i hovedsak for seg den redaksjonelle og visuelle delen av NTB-konsernet. Ved bruk av kvalitativ metode ble det gjennomført åtte intervjuer med respondenter fra NTB og to intervjuer med eksterne informanter fra næringslivet og akademia. Resultatet av oppgavens forskning viser at produktene og tjenestene i NTB baserer seg på robotjournalistikk (automatiserte nyhetsartikler) ved bruk av NLG (Naturlig språkgenerering) og automatisk nynorskoversettelse. NTB planlegger også å utvikle nye produkter og tjenester basert på eksisterende roboter samt opprettelse av nye. I det visuelle forretningsområdet til NTB er man i gang med et prosjekt som omhandler automatisk bildegjenkjenning, som er tiltenkt implementering innen kort tid. Studien oppsummerer videre de ulike effektene økt bruk av AI kan ha for NTB. Ved å øke bruken av AI kan det foreligge muligheter for effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser, samtidig som det kan utvide produktporteføljen. Dersom AI kan bidra til nye produkter og tjenester foreligger det muligheter for vekst og økt konkurransefortrinn. Det følger likevel med utfordringer ved økt bruk av AI. Utfordringene knytter seg hovedsakelig til ressurs- og kapasitetsmangler, men det forekommer også tekniske utfordringer og begrensninger som kan forsinke eller sette stopper for utvikling av prosjekter.en_US
dc.description.abstractArtificial intelligence (AI) represents great opportunities both for individuals and for society as a whole. Technologies using AI make it possible to solve tasks in new and better ways. However, there are also challenges and pitfalls related to the implementation of AI. The objective of this master’s thesis is to contribute to the understanding of how the media industry utilizes AI and examine the effects AI has for a specific company. This was realized through a case study of the news agency NTB (Norsk Telegrambyrå). The study mainly deals with the editorial and visual business areas of the NTB group. Using a qualitative method, eight interviews were conducted with respondents from NTB and two interviews with external informants from the business world and academia.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKunstig intelligens i mediebransjen : en casestudie av Norsk Telegrambyrå AS (NTB)en_US
dc.title.alternativeArtificial intelligence in the media industry : a case study of Norsk Telegrambyrå AS (NTB)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber82en_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal