Show simple item record

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.authorVeiteberg, Tore
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-07-02T14:55:46Z
dc.date.available2020-07-02T14:55:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660558
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg sett på hvilke konsekvenser fjerningen av 350-kronersgrensen fra 1.1.2020 vil få for forbrukere, Posten Norge og norske bedrifter. Dette har blitt gjort gjennom å gjennomføre en scenarioanalyse og lage 4 velbegrunnede fremtidsscenarioer. Formålet med å skrive denne oppgaven har vært å se finne mer ut om bakgrunnen for at 350-kronersgrensen skal fjernes og undersøke nærmere konsekvensene for posten, forbrukerne og norske bedrifter For å gjennomføre en scenarioanalyse så har det blitt gjort en studie av den norske netthandel med fokus på 350-kronersgrensen nåværende situasjon, forbrukerne, posten og norske bedrifter sin situasjon, NFVB case, samt at en PESTEL, kraftfeltsanalyse og konkurranseanalyse har blitt gjennomført. Videre for å sikre relevante info til analysen så har 5 relevante interessenter i forhold til 350-kronergrensen blitt intervjuet. Resultatene i denne oppgaven beskriver 4 mulige fremtider 1 år etter fjerningen av 350-kronersgrensen. Og for å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene så beskriver disse 4 scenarioene svarene på problemstillingen: «Crack» «Boom» «Utsatt Fremtid» «Status Quo» Crack beskriver et verst tenkelig utfall. Boom beskriver et best tenkelig utfall. Utsatt fremtid beskriver et alternativt utfall helt forskjellig fra de tre andre scenarioene, mens Status Quo beskriver en forventet utvikling som vil skje. Det er bare tiden som vil vise hvilken av scenariene som stemmer og hvem av scenarioene som får riktig eller ikke.en_US
dc.description.abstractThe aim and objective of this thesis has been to look at the consequences of removing the tax-free limit on import of goods from 1 January 2020 in Norway, with focus on the consumers, Posten Norway and Norwegian organisations. This has been done through doing a scenario analysis with 4 well described future scenarios. The purpose with this thesis is to have a closer look at the background for the NOK 350 tax limit that shall be removed and research what will be the consequences for the consumers, Norwegian organisations and Posten Norway. Further on 5 interviews with relevant stakeholders has been interviewed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKonsekvenser ved å fjerne 350-kronersgrensen på netthandel fra utlandet fra 1 Januar 2020en_US
dc.title.alternativeConsequences of removing the tax-free limit on import of goods from 1 January 2020en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber46en_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal