Show simple item record

dc.contributor.advisorRørtveit, Runa
dc.contributor.advisorZimmer, Karin Elisabeth
dc.contributor.authorFjeld, Maria de Meer
dc.contributor.authorOlsson, Celine Natalie Badin
dc.contributor.authorVilhjálmsdóttir, Helga María
dc.date.accessioned2020-06-04T11:40:12Z
dc.date.available2020-06-04T11:40:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656555
dc.description.abstractFor dyrehelsepersonell er det velkjent at mange hunder stresser ved dyreklinikkbesøk, men i hvilken grad er ukjent. Derfor ble det gjennomført en litteraturstudie og en klinisk studie som inkluderte 30 friske hunder. Formålet med studiene var å finne ut i hvilken grad fysiologiske og kliniske variabler endrer seg hos hunder ved veterinærbesøk. Litteraturstudiet viste at ved de fleste tilfeller oppstår det økning i både hjertefrekvens, blodtrykk og kroppstemperatur på veterinærklinikken sammenlignet med et kjent hjemmemiljø. Respirasjonsfrekvens viste derimot ingen signifikant endring. Gjennom vår kliniske studie fant vi at både hjertefrekvens og respirasjonsfrekvens økte ved veterinærbesøket, mens kroppstemperaturen, slimhinnefarge og kapillærfylningstid var uendret. Våre funn viser at endringer i de fysiologiske variablene hos hunden ved veterinærbesøk forekommer. Både hjertefrekvens og blodtrykk har en tendens til å øke ved veterinærbesøk hos de fleste hunder. Når det gjelder respirasjonfrekvens og temperatur er det variasjon i funnene mellom de ulike studiene. Funnene kan være med på å hjelpe veterinærer under den kliniske undersøkelsen av hunder, samt legge til rette for videre studier rundt stress hos hund ved klinikkbesøk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFysiologiske endringer hos friske hunder ved veterinærbesøken_US
dc.title.alternativePhysiological changes in healthy dogs during veterinary visitsen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber65en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal