Show simple item record

dc.contributor.authorNæss, Johann K.
dc.contributor.authorNyrud, Anders Q.
dc.contributor.authorTellnes, Lars Gunnar
dc.date.accessioned2020-03-25T09:10:15Z
dc.date.available2020-03-25T09:10:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2535-2806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648490
dc.description.abstractKlimagassutslipp fra norsk skogbruk har tidligere blitt beregnet av Timmermann og Dibdiakova (2013). Skogindustriens kunder etterspør i økende grad om miljødokumentasjon for produktene de kjøper, for eksempel miljødeklarasjoner (EPDer). Det er derfor viktig at oppdaterte data for klimautslipp er tilgjengelige for alle treslag og materialkvaliteter som industrien benytter som råstoff (dvs. tømmersortimenter), og at det gjennomføres beregninger med alle aktuelle metoder for allokering av utslipp. I studien beregnes og allokeres utslipp for fem relevante problemstillinger: I) Produktspesifikke beregninger for enkeltår, II) Produktspesifikke beregninger for en periode, III) Produktspesifikke beregninger basert på historiske data, IV) Produktspesifikke utslipp av gjødsling av skog og V) Produktspesifikke utslipp på regionalt nivå. Beregningene viser at beregnede klimagassutslipp kan variere betydelig (opptil 30%) avhengig av valg av.en_US
dc.description.abstractClimate gas emissions from Norwegian forestry have previously been estimated by Timmermann og Dibdiakova (2013). The Norwegian forest industry is increasingly being requested for environmental documentation by it´s customers, e.g. Environmental Product Declarations (EPDs). It is therefore important that data on climate gas emissions are available for all industrial wood species consumed by the domestic industry. Methods for allocation of climate gas emissions to wood products can be improved. In the study, emissions of estimates for five relevant scenarios are presented: I) Estimations based on data from single years, II) Estimations based on calculated averages, III) Estimates based on data from when measures actually took place, IV) Sensitivity analysis on effects of fertilization, and V) Estimates based on regional data. The estimates indicate that results from the five scenarios differ by up to 30 % for single products.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesMINA fagrapport;53
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTømmeren_US
dc.subjectLCAen_US
dc.subjectallokeringen_US
dc.subjectskogskjøtselen_US
dc.subjectskogbruken_US
dc.subjectskogprodukteren_US
dc.subjectRoundwooden_US
dc.subjectallocationen_US
dc.subjectsilvicultureen_US
dc.subjectforestryen_US
dc.subjectforest productsen_US
dc.titleKlimagassutslipp i skogbruket : tiltak og allokeringsmodelleren_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber27en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • MINA fagrapport (MINA) [72]
    Rapporter skrevet av ansatte ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Reports written by the staff at Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal