Show simple item record

dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.contributor.authorRasmussen, Adrian
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.date.accessioned2020-03-18T12:51:11Z
dc.date.available2020-03-18T12:51:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1891-2281
dc.identifier.issn2535-2806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647410
dc.descriptionSerien het tidligere INA fagrapporten_US
dc.description.abstractRapporten beskriver et underprosjekt av ARKO som ble gjennomført ved INA, NMBU i 2013. Målsetningen var å oppsøke gamle eiker som var beskrevet for 30 år siden for å se om eikene fremdeles var tilstede, og om tilstanden syntes god. Vi besøkte 27 lokaliteter høsten 2013, i tillegg var tre lokaliteter kjent fra annet nyere arbeid. Lokalitetene ble valgt ut utfra at det skulle være funn av hul eller grov eik og beskrivelsen skulle være så presis at det var mulig å kunne finne igjen stedet. På hver lokalitet ble det registrert hvorvidt eikene fortsatt var til stede. I tillegg ble habitatkvaliteten på hvert sted vurdert, basert på enkle miljømålinger som ble gjort på de sentrale eikene og i området rundt. I etterkant sjekket vi også om eikene var registrert i Naturbase. Av de 30 undersøkte stedene hadde syv av stedene mistet minst én eik. Av disse syv stedene hadde eiker på fem av stedene tilsynelatende falt over ende eller dødd uten direkte handling fra mennesker. På de to siste stedene var en eller flere eiker hogget ned. Habitatkvaliteten var tilsynelatende opprettholdt på alle utenom tre steder. Vår undersøkelse av dagens tilstand i 30 år gamle kartlagte eikelokaliteter har vist at tilbakegangen av hul eik er betydelig. Det kan se ut som tilbakegangen av hule eiker i Norge ligger på noenlunde samme nivå som tilbakegangen av grove kjempetrær (diameter >1 m) i Sverige. Dette til tross for at man burde forvente lavere frafall i Norge, da vår grense for hul eik fanger opp eik som er langt yngre enn de svenske kjempetrærne, og dermed burde ha lavere naturlig avgang. Forhåpentlig vil økt fokus rundt utvalgt naturtype hule eiker bidra til å bremse tilbakegangen.en_US
dc.description.abstractThe report describes a sub-project of the project “Survey and monitoring of red-listed species” ARKO (part of the National Program for Surveying and Monitoring of Biodiversity in Norway), conducted in 2013. The aim was to seek out localities with old hollow oaks which had been described 30 years ago, to see if the veteran trees were still present, and whether their ecological condition seemed good. We investigated a total of 30 sites, selected on the basis of old registrations of hollow oak trees. At each site we recorded whether the old oaks were still present. In addition, we evaluated habitat quality at each site and checked whether the oaks were registered in the database Naturbase. Of the 30 sites surveyed, seven of them had lost one or more hollow oaks. In five localities the old trees had apparently died or toppled over without direct action by man. In the last two places one or more oaks had been cut down. Habitat quality was apparently maintained at all but three sites. Our examination of the current condition in localities of valuable hollow oaks mapped 30 years ago illustrates that the decline of the hollow oak is significant. It appears that the loss of hollow oaks in Norway is at approximately the same level as the decline of large ancient trees (>1m diameter) in Sweden. Hollow oaks have a special legal status in Norway as a Selected Habitat Type. Hopefully this increased focus will help to slow the decline.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesMINA fagrapport;23
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHotspot-habitaten_US
dc.subjecthule eikeren_US
dc.subjectutvalgt naturtypeen_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectARKO-projekteten_US
dc.subjectHotspot habitaten_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjecthollow oaksen_US
dc.subjectancient treesen_US
dc.subjectselected habitat typeen_US
dc.titleGjenbesøk av hule eiker kartlagt for 30 år sidenen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber30en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • MINA fagrapport (MINA) [72]
    Rapporter skrevet av ansatte ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Reports written by the staff at Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal