Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEid, Tron
dc.contributor.authorBrunner, Andreas
dc.contributor.authorSøgaard, Gunnhild
dc.contributor.authorAstrup, Rasmus
dc.contributor.authorTomter, Stein
dc.contributor.authorLøken, Øivind
dc.contributor.authorEriksen, Rune
dc.date.accessioned2020-03-17T14:06:06Z
dc.date.available2020-03-17T14:06:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1891-2281
dc.identifier.issn2535-2806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647223
dc.descriptionSerien het tidligere INA fagrapporten_US
dc.description.abstractAmbitious targets for renewable energy production in Norway draw attention to biomass potentials. The objective of this report is to review the state of the art regarding research on estimation methods, the availability and production of tree biomass resources for energy purposes in Norway in order to indentify knowledge gaps and thus facilitate appropriate focus, development and priorities regarding research for the coming years. The review focuses on biomass from primary forest production with emphasis on Norwegian conditions, but also considers international research, especially from the other Nordic countries. Three main subject areas are considered: - biomass estimation - biomass resources and availability - biomass production. The first part of this report comprises an overview of existing biomass equations and associated inventory methods applied for estimating biomass in Norway. The overview includes a description of the Norwegian National Forest Inventory data as a basis for large-scale biomass assessments. The second part of the report comprises an overview of previous Norwegian assessments of biomass as an energy supplier as well as suggestions for improvements in such assessments. Improvement possibilities regarding the impacts of environmentally oriented restrictions, appropriate models for productivity and cost calculations regarding biomass harvesting systems, and implementation of biomass-related features in existing decisions support systems to facilitate analyses, where timber production and biomass production for energy purposes are equally important, are identified. The final part of the review focuses on silvicultural options aiming at optimizing the value of total biomass instead of the conventional approach to silviculture where the main focus is timber values.en_US
dc.description.abstractNye og ambisiøse mål for produksjon av fornybar energi i Norge setter fokus på biomasse i skog. Hovedformålet med denne rapporten er å kartlegge kunnskapsstatus med hensyn på estimeringsmetoder, tilgjengelighet og produksjon av biomasse i skog i Norge. Denne kartleggingen er tenkt å danne grunnlaget for en prioritering av utviklings- og forskningsoppgaver innen dette fagområdet for de kommende årene. Rapporten legger vekt på norske forhold, men også internasjonal forskning og utvikling, særlig fra de andre nordiske landene, blir tatt opp. Tre hovedområder blir fokusert: - biomasseestimering - biomassetilgjengelighet - biomasseproduksjon. Den første delen omfatter en oversikt over eksisterende biomassefunksjoner og takstopplegg som brukes i forbindelse kartlegging av biomasse i Norge. Oversikten inkluderer en beskrivelse av Landsskogtakseringens opplegg og data som grunnlag for kartlegging av biomasse for større områder. Den andre delen omfatter en oversikt over tidligere kartlegginger av tilgjengelig biomasse i Norge, samt forslag til forbedringer som kan gjøres for slike analyser. Som viktige områder for forskning og utvikling pekes det her på konsekvenser av miljørestriksjoner, modeller for produktivitet og kostnader ved uttak av biomasse fra skog og tilrettelegging av eksisterende prognoseverktøy slik at tømmerproduksjon og biomasseproduksjon til energi i større grad kan sidestilles i analyser. Den siste delen av rapporten tar for seg skogskjøtselmetoder der en fokuserer på verdien av total biomasse i stedet for den tradisjonelle tilnærmingen der en fokuserer på verdien av tømmer.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesMINA fagrapport;15
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectforest biomassen_US
dc.subjectenergyen_US
dc.subjectestimationen_US
dc.subjectavailabilityen_US
dc.subjectproductionen_US
dc.subjectbiomasse fra skogen_US
dc.subjectenergien_US
dc.subjectestimeringen_US
dc.subjecttilgjengeligheten_US
dc.subjectproduksjonen_US
dc.titleEstimation, availability and production of tree biomass resources for energy purposes : a review of research challenges in Norwayen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber91en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • MINA fagrapport (MINA) [72]
    Rapporter skrevet av ansatte ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Reports written by the staff at Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal