Show simple item record

dc.contributor.authorZahabu, Eliakimu
dc.contributor.authorEid, Tron
dc.contributor.authorKajembe, George
dc.contributor.authorMbwambo, Lawrence
dc.contributor.authorMongo, Cellina
dc.contributor.authorSangeda, Anthony
dc.contributor.authorMalimbwi, Rogers
dc.contributor.authorKatani, Josiah
dc.contributor.authorKashaigili, Japhet
dc.contributor.authorLuoga, Emmanuel
dc.date.accessioned2020-03-16T10:21:50Z
dc.date.available2020-03-16T10:21:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1891-2281
dc.identifier.issn2535-2806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2646913
dc.descriptionSerien het tidligere INA fagrapporten_US
dc.description.abstractA review of the role of forestland tenure systems in Tanzania, and how different forestland tenure approaches and reforms have influenced forest management is presented. The complexity of land reforms and processes that have taken place in Tanzania during the pre-colonial, colonial and post-independence periods is discussed. The pre-colonial period, though not much is written, was characterised by forest management through traditional institutions, low population and low forest resources exploitation. Colonial governments undermined the role of local traditions in managing the forests related to for example burial areas and springs. They also established forest reserves and in some areas cleared indigenous forests to establish tea, coffee and exotic fruit and timber plantations. Different land reforms that were geared towards sustainable development occurred after independence, forests depletion continued, however. Currently, it is observed that there coexists state, village, private and collective rights on forests without clear ownership. This is greatly linked to the ongoing deforestation and forest degradation in the country. In this situation, sustainable forestland use may be attained through establishing an enabling environment that allows effective local communities’ participation in forest management. Sustainable management, however, always presupposes effective control of harvesting and other activities to secure the carrying capacity of forests and woodlands, whether it is undertaken by central authorities or local people. Studies on forestland tenures and rights, and the impact of changes in tenures and rights on forest resources and rural livelihoods are therefore important. Such studies are required for the provision of facts for the establishment of proper future policy means that aim at reducing forest degradation and improving livelihoods in Tanzania.en_US
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over eiendomsforholdene for skogarealer i Tanzania og hvordan ulike reformer knyttet til dette har påvirket skogforvaltningen. Kompleksiteten i landreformene, og prosessene som har blitt gjennomført i forbindelse med disse, i før-kolonial og kolonial tid og i tida etter uavhengigheten, blir diskutert. Den før-kolonale tida bar preg av et skogbruk som ble gjennomført etter tradisjonelle og lokale ordninger, av lav befolkningstetthet, og av en relativt liten utnyttelse av skogressursene. Kolonimaktene underminerte rollen som lokale tradisjoner hadde knyttet til for eksempel gravsteder og vannkilder i skog. Det ble også etablert sentralstyrte skogreservater og i noen områder ble den tradisjonelle bruken av skogområder omdisponert til te-, kaffe og fruktplantasjer, og til plantasjer for tømmerproduksjon basert på innførte treslag. Etter frigjøringen fra kolonimaktene ble det gjennomført ulike reformer, uten at dette i særlig grad forbedret situasjonen for skogressursene og forvaltningen. I dag ser en at det eksisterer ulike rettigheter og plikter knyttet til statlig land, land tilhørende landsbyer og privat land, uten at eiendomsrettighetene er fullt ut klarlagt. Det antas at denne situasjonen i stor grad bidrar til avskoging og degradering av skogarealer i Tanzania. For å få til en bærekraftig utvikling er det derfor viktig at det etableres institusjoner og regelverk som helt klart definerer roller, rettigheter og plikter til alle, og særlig lokalsamfunnene, som er involvert i forvalting og bruken av skogressurser. I tillegg er det også viktig at det etableres effektive kontrollmekanismer, administrert sentralt eller lokalt, som gjør det mulig å overvåke at avvirkning og annen aktivitet knyttet til skogarealene forgår på en bærekraftig måte. Det må derfor gjennomføres en systematisk kartlegging av eiendomsforhold og rettigheter, og de innvirkninger dette kan ha på skogressursene og leveforhold på landsbygda. På denne måten vil styresmaktene kunne ha et godt faktagrunnlag når de skal utforme sin politikk for å redusere avskoging og forbedre leveforhold i Tanzania.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesMINA fagrapport;14
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleForestland tenure systems in Tanzania : an overview of policy changes in relation to forest managementen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber24en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • MINA fagrapport (MINA) [72]
    Rapporter skrevet av ansatte ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Reports written by the staff at Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal