• Aluminium og spormetaller i Kaldvellfjorden : tilstandsformer og opptak i fisk 

      Teien, Hans-Christian; Pettersen, Marit Nandrup; Kassaye, Yetneberk Ayalew; Hindar, Atle; Lind, Ole Christian; Håvardstun, Jarle (MINA fagrapport;47, Report, 2017)
      Aluminium (Al) og andre spormetaller i vann er giftig for fisk ved høye konsentrasjoner. Etter bygging av ny E18 ved Lillesand har det blitt dokumentert høye konsentrasjoner av Al og andre spormetaller i sur avrenning fra ...