Show simple item record

dc.contributor.advisorEvensen, Øystein
dc.contributor.authorEllingsen, Synne
dc.contributor.authorMoljord, Marianne
dc.date.accessioned2020-01-07T10:03:59Z
dc.date.available2020-01-07T10:03:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635075
dc.description.abstractTermisk avlusing av atlantisk laks (Salmo salar) utgjør i dag den vanligste formen for ikke-medikamentell behandling mot lakselus. Det diskuteres mye om denne formen for behandling er dyrevelferdsmessig akseptabel, og om hva slags effekter den eventuelt har på laksen. Formålet med denne oppgaven er å kartlegge om varmtvannsbehandling av laks gir skader på laksens ytre overflater, herunder finner, gjeller og hud. Det er ønskelig å studere om temperatureksponeringen i seg selv er skadelig for fisken, når faktorer som trengning og mekanisk skade i størst mulig grad ekskluderes. Forsøket ble utført som en eksperimentell intervensjonsstudie, hvor individene ble utsatt for vanntemperaturer på 28-34°C i 30 sekunder. Det ble tatt vevsprøver fra hud, finner og gjeller som vurderes histologisk. Resultatene viser ingen signifikant effekt på ytre overflater. Videre forskning bør se på hvordan håndtering, trengning og mekanisk påvirkning under termisk behandling påvirker forandringer på ytre overflater og hvordan dette avspeiles i eventuelle histopatologiske forandringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleVarmtvannsbehandling av atlantisk laks - effekt på hud og andre ytre overflaternb_NO
dc.title.alternativeExposure of Atlantic salmon to warm water – effect on skin / external surfacesnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.description.localcodeVETnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal