Show simple item record

dc.contributor.advisorOropeza-Moe, Marianne
dc.contributor.advisorRanheim, Birgit
dc.contributor.authorBergerud, Marlene
dc.contributor.authorSimensen, Synne
dc.date.accessioned2020-01-07T10:02:00Z
dc.date.available2020-01-07T10:02:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635074
dc.description.abstractDenne studien omhandler forekomsten av Mycoplasma hyosynoviae i norske slaktegrisbesetninger. Denne bakterien er utbredt i andre land og er av vesentlig betydning for svinehelsen. Hittil er forekomsten i Norge ukjent. I dette arbeidet er det i perioden marsaugust 2019 utført besetningsbesøk med tilhørende utredinger i fire norske slaktegrisbesetninger. To av disse hadde tidligere fått påvist M. hyosynoviae. Ved besetningsbesøkene ble det også gjort halthetsvurderinger, og produsentene ble instruert i å registrere haltheter i etterkant av besøkene. Gris fra to besetninger ble behandlet og ble slaktet til normal tid, mens gris fra de to andre ble avlivet i akutt fase. Da grisen ble slaktet/avlivet, ble det tatt prøver fra ledd som ble ansett som interessante på bakgrunn av kliniske observasjoner. Dette ble gjort både på Avdeling for Patologi ved NMBU Adamstuen og på NMBU Høyland, Sandnes. Prøvene ble makroskopisk-, bakteriologisk- og histologisk vurdert og resultatene ble sammenlignet med veterinærmedisinsk faglitteratur. I tillegg ble det sendt vevsprøver (leddkapsel og leddvæske) til PCR- analyse ved IVD GmbH i Tyskland. Av vesentlige funn var det én PCR-prøve som var positiv for M. hyosynoviae, samt flere individer som viste makroskopiske- og histologiske forandringer forenelig med M. hyosynoviae.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleInfeksiøs leddbetennelse hos slaktegris forårsaket av Mycoplasma hyosynoviae: en undersøkelse i fire norske slaktegrisbesetningernb_NO
dc.title.alternativeInfectious arthritis in grower pigs, caused by Mycoplasma hyosynoviae: a survey in four Norwegian grower pig herdsnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.description.localcodeVETnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal