Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrun-Hansen, Hege
dc.contributor.advisorHaaland, Anita Haug
dc.contributor.authorBjørnvold, Christiane Henriette Othilie Jarve
dc.contributor.authorNeset, Jørgine
dc.contributor.authorSagedal, Håkon Dolva
dc.date.accessioned2020-01-07T09:00:41Z
dc.date.available2020-01-07T09:00:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635050
dc.description.abstractI denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvordan mastcelletumorer (MCT) arter seg hos engelsk setter, og hvordan det går med disse hundene etter at diagnosen er stilt. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at det er registrert store forskjeller i prognose for MCT mellom ulike hunderaser. Det er et inntrykk blant veterinærer, eiere og oppdrettere av norske engelsk settere at kutane MCT hos denne rasen er lavmalign og at en del MCT tilfeller forblir ubehandlet. Vi har derfor gjort denne retrospektive deskriptive studien hvor vi har sett på forløpet av kutane MCT hos engelsk settere i Norge. Studiepopulasjonen bestod av engelsk settere som enten er diagnostisert og/eller behandlet for MCT ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Veterinærhøgskolen Smådyrklinikken (tidligere Norges Veterinærhøgskole), eller som har fått diagnosen stilt på en vevsprøve som er sendt inn til NMBU Veterinærhøgskolens- og/eller Veterinærinstituttets patologer. Studieperioden var fra mars 1998 fram til august 2019. For å studere sykdommens forløp hos studiepopulasjonen sammenfattet vi informasjon fra patologirapporter og klinikkjournaler. I tillegg ble det utarbeidet en spørreundersøkelse som ble sendt ut via post. Registrerte eiere mottok et informasjonsark om forskning på engelsk settere som foregår på Smådyrklinikken, NMBU Veterinærhøgskolen, sammen med et spørreskjema som kunne besvares enten på papir og returneres per post, eller via en link til tilsvarende spørreskjema i Questback. Svarprosenten var på 21,8% (31 svar av 142 utsendte eksemplarer). Resultatene fra denne retrospektive undersøkelsen presenteres senere i denne oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMastcelletumor hos engelsk setter - klinisk presentasjon og utfallnb_NO
dc.title.alternativeMastocytoma in English Setter –Clinical Presentation and Outcomenb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.description.localcodeVETnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal